Sách xuất bản  
Đầu tư phát triển
Cập nhật: Thứ tư, 31/8/2011 | 11:16:42 Sáng

Tên sách: Đầu tư phát triển Tác giả: PGS.TS Ngô Doãn Vịnh Nhà xuất bản chính trị Quốc Gia - năm 2011 Số trang: 574 trang

Phát triển, thịnh vượng, giàu có là mục đích hướng tới của bất cứ quốc gia, dân tộc nào. Nghiên cứu đầu tư phát triển trên cả bình diện lý thuyết và thực tiễn, PGS. TS. Ngô Doãn Vịnh đã biên soạn cuốn sách Đầu tư phát triển.

Mở đầu, tác giả luận giải về phát triển từ nhận thức trên quan điểm triết học đến những nhân tốt hình thành, biểu hiện của phát triển. Hình thái vận động của phát triển, con đường phát triển, giai đoạn phát triển, chất lượng của phát triển, nguồn lực và động lực của phát triển, phương thức tăng trưởng cả những để phát triển, chủ thể tham gia phát triển được hình trình bày sinh động không những bằng lý luận mà còn bằng cả những dẫn chứng, bảng biểu minh họa. Trong phần này, tác giả trình bày về chủ thuyết, chiến lược phát triển và văn hóa phát triển. Tất cả đều được nhìn nhận trong bối cảnh Việt Nam – mang những đặc trưng, bản sắc Việt Nam.

Nghiên cứu về phát triển là tiền để để tác giả đưa ra những nhận định, phân tích về đầu tư phát triển. Đầu tư phát triển được hình thành bởi các nhân tốt vốn đầu tư, việc đầu tư, hình thái đầu tư, nhà đầu tư, đối tượng đầu tư, môi trường đầu tư. Con người tập hợp các điều kiện thuận lợi tiến hành xúc tiến đầu tư, đưa ra những quyết định, chính sách đầu tư đúng đắn để đem lại hiệu quả kinh tế lớn nhất. Phân tích đầu tư phát triển, tác giả đứng trên quan điểm khác nhau (quan điểm tổng hợp, quan điểm đánh giá, quan điểm hiệu quả) và với các phương pháp khác nhau (phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp phân tích các chỉ số, phương pháp chứng minh bác bỏ, phương pháp sử dụng chuyên gia…) để đưa ra những lĩnh vực và trên thế giới, tác giả “bàn về chiến lược đầu tư phát triển ở Việt Nam”. Trong tầm nhìn dài hạn cũng như ngắn hạn, chiến lược đầu tư phát triển của quốc gia không đồng nhất với chiến lược đầu tư của doanh nghiệp. Những định hướng chiến lược đầu tư theo từng ngành, lĩnh vực và từng lãnh thổ là kim chỉ nam để tổ chức thực hiện chiến lược đầu tư, bước khởi đầu cho việc làm giàu, phát triển của cá nhân và quốc gia.

Trong thời đại toàn cầu hóa, mở cửa hội nhập quốc tế, vấn đề đầu tư phát triển càng có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia. Với những phân tích, dẫn chứng, số liệu cụ thể, cập nhật, cuốn sách góp phần giúp các nhà đầu tư có những kiến thức cơ bản về đầu tư phát triển và có kinh nghiệm, động lực để hành động đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, giàu mạnh, hiện đại.

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn