Đề tài-Đề án  
TS. Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, chủ nhiệm Đề án phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Sáng ngày 01/4/2016, Tại trụ sở Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ nghiệm thu Đề án "Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn vốn trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo ở cấp tỉnh” do TS. Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm chủ nhiệm Đề án.

<center>TS. Cao Ngọc Lân, chủ nhiệm Đề tài trình bày báo cáo tóm tắt trước Hội đồng nghiệm thu.</center>

Chiều ngày 30/3/2016, Tại trụ sở Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Xây dựng tiêu chí đánh giá nền kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu” do TS. Cao Ngọc Lân, Trưởng ban, Ban Phát triển Vùng làm chủ nhiệm Đề tài.

TS. Hoàng Ngọc Phong, Chủ nhiệm Đề tài trình bày báo cáo tóm tắt trước Hội đồng nghiệm thu.

Ngày 29/3/2016, Tại trụ sở Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Chiến lược phát triển tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp” (mã số KX.01.13/11-15) thuộc Chương trình Khoa học xã hội và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước về "Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.03/11-15 do Viện Chiến lược phát triển là cơ quan chủ trì và TS, Hoàng Ngọc Phong, Nguyên phó Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển làm chủ nhiệm.

<center>PGS.TS. Hoàng Sỹ Động, Trưởng ban Ban Phát triển các ngành sản xuất làm chủ nhiệm trình bày tóm tắt báo cáo trước Hội đồng đánh giá đề tài cấp Bộ.</center>

Chiều 28/01/2016, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học cấp Bộ về "Giải pháp chủ yếu xuất khẩu nông sản chủ lực sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh mới”, do PGS.TS. Hoàng Sỹ Động, Trưởng ban Ban Phát triển các ngành sản xuất làm chủ nhiệm, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội.

<center>Ths. Nguyễn Quỳnh Trang, chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt trước Hội đồng.</center>

Sáng 15/01/2016, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015 với đề tài: "Tác động của giá dầu giảm đến kinh tế Việt Nam” do Ths. Nguyễn Quỳnh Trang làm chủ nhiệm đề tài, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội.

<center>CN. Lê Anh Tuấn, Chủ nhiệm đề tài “Giải pháp thu hút sự tham gia của khu vực tư trong đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, lấy ví dụ đầu tư phát triển cảng biển Lạch Huyện” trình bày tóm tắt báo cáo trước Hội đồng.</center>

Trong hai ngày 23 và 25 tháng 12 năm 2015, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở hai đề tài khoa học cấp Bộ gồm: "Giải pháp thu hút sự tham gia của khu vực tư trong đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, lấy ví dụ đầu tư phát triển cảng biển Lạch Huyện” do CN. Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Phát triển hạ tầng làm chủ nhiệm đề tài và "Xây dựng tiêu chí đánh giá nền kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu” do TS. Cao Ngọc Lân, Trưởng ban Ban Phát triển vùng làm chủ nhiệm đề tài.

<center>Toàn cảnh hội thảo.</center>

Trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam”, mã số: KX.01.14/11-15 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước "Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15 do Viện Chiến lược phát triển chủ trì thực hiện, sáng ngày 22/12/2015, Ban Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Phát triển kết cấu hạ tầng: Thực tiễn xây dựng và thực thi thể chế phát triển và quy hoạch phát triển”, tại trụ sở Viện 65 Văn Miếu, Hà Nội.

<center>Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt báo cáo trước Hội đồng.</center>

Chiều ngày 17/12/2015, Viện Chiến lược phát triển tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài khoa học cấp Bộ về "Lượng hóa tác động của tỷ lệ nợ công đến các biến kinh tế vĩ mô của Việt Nam” do ThS. Đỗ Thu Trang, Ban Tổng hợp làm chủ nhiệm đề tài.

PGS.TS. Hoàng Sỹ Động, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt trước Hội đồng đánh giá cấp cơ sở.

Chiều ngày 04/12/2015, Viện Chiến lược phát triển tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài khoa học cấp Bộ về "Giải pháp chủ yếu xuất khẩu nông sản chủ lực sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh mới” do PGS.TS. Hoàng Sỹ Động, Trưởng ban Ban Phát triển các ngành sản xuất làm chủ nhiệm đề tài.

TS. Lưu Đức Hải, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt những kết quả của báo cáo.

Sáng 01/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp nhà nước Đề tài nghiên cứu khoa học KX.03.10/11-15 "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay”, thuộc Chương trình "Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực” mã số KX.03/11-15. Đề tài do Viện Chiến lược phát triển là cơ quan chủ trì phối hợp với một số cơ quan trong và ngoài bộ thực hiện. Chủ nhiệm đề tài là TS. Lưu Đức Hải, Trưởng ban ban Phát triển các ngành dịch vụ, Viện Chiến lược phát triển.

Các tin đã đưa  

 
Bài đọc nhiều nhất  
Tiếp công dân  
Liên kết website  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn