Đào tạo  
Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Kiều Anh (Bản Luận án đã nộp lưu chiểu tại Thư viện quốc gia ngày 15/11/2023)
Cập nhật: Thứ tư, 15/11/2023 | 3:07:24 Chiều
Đề tài luận án: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh mới 
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05 
Nghiên cứu sinh: Bùi Kiều Anh 
Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Nguyễn Quang Thái 
Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

Luận án nghiên cứu đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong bối cảnh mới có đóng góp vào một số vấn đề tổng kết lý luận:

(1) Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về FDI, thu hút FDI và bối cảnh mới.

(2) Nêu lên vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế (đối với cả bên đầu tư và bên nhận đầu tư).

(3) Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến FDI (gồm 06 nhân tố: hệ thống chính trị và thể chế, môi trường kinh tế vĩ mô, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, điều kiện tự nhiên).

(4) Xác định các tiêu chí đánh giá sự thành công của hoạt động FDI trong bối cảnh mới (4 nhóm tiêu chí đánh giá: về kết quả hoạt động FDI - về mặt kinh tế - về mặt xã hội - về mặt môi trường).

Những đóng góp mới về mặt thực tiễn:

(1) Luận án nghiên cứu FDI đã tổng kết thực tiễn thu hút FDI trong bối cảnh mới.

(2) Luận án đánh giá kinh nghiệm thu hút FDI của một số quốc gia trên thế giới (cụ thể là Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, theo đặc thù riêng của từng nước trong vùng) và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

(3) Luận án phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đánh giá thực trạng thu hút FDI ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2022 theo 04 nhóm tiêu chí đánh giá, phát hiện những thành công, hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế.

(4) Luận án phân tích biến động của nguồn vốn FDI đặt trong sự tác động của bối cảnh cạnh tranh mới, đó là sự xuất hiện của Cách mạng công nghiệp 4.0 và hình thành kinh tế số, xu hướng địa chính trị và địa kinh tế mới, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác, thuế tối thiểu toàn cầu và tầm nhìn và khát vọng phát triển của Việt Nam nêu trong Văn kiện Đại hội XIII (01/2021) của Đảng.

(5) Luận án đưa ra 05 quan điểm và đề xuất 07 nhóm giải pháp nhằm thu hút hiệu quả nguồn vốn FDI, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước và vào thịnh vượng chung của cả dân tộc Việt Nam./.

Bản tóm tắt luận án: Tại đây


Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn