Đào tạo  
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đề tài "Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh mới” của NCS Bùi Kiều Anh
Cập nhật: Thứ năm, 16/3/2023 | 10:35:03 Sáng
NCS Bùi Kiều Anh trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.
NCS Bùi Kiều Anh trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.
Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2023, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Bùi Kiều Anh với đề tài: "Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở do PGS.TS. Lê Xuân Bá, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng cùng các nhà khoa học, gồm: PGS. TS Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Phản biện 1; PGS. TS Lê Xuân Đình, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Phản biện 2; PGS. TS Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu, Ủy viên Hội đồng; TS. Đỗ Quang Dũng, Nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Ủy viên Hội đồng; TS. Nguyễn Hữu Khánh, Nghiên cứu viên, Thư ký hội đồng khoa học Viện, Viện Chiến lược phát triển, Ủy viên Hội đồng (vắng mặt, có bài nhận xét); TS. Trần Anh Tuấn, Phó trưởng ban Ban Tổng hợp, Viện Chiến lược phát triển, Ủy viên Thư ký.

Với mục tiêu của luận án là nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần bổ sung làm rõ cơ sở lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài, lựa chọn những tiêu chí đánh giá nhằm chọn lọc nguồn vốn FDI hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong bối cảnh mới, góp phần vào việc hoàn thiện chính sách thu hút FDI trong tổng nguồn đầu tư toàn xã hội và tổng nguồn lực quốc gia, góp phần vào phát triển bền vững và thịnh vượng chung của đất nước trong hội nhập quốc tế, tác giả đã hoàn thành luận án với nội dung gồm bốn chương chính: Chương I: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án; Chương II: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn với bối cảnh quốc tế và trong nước; Chương III: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam giai đoạn 2011-2021; Chương IV: Quan điểm, giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đánh giá luận án là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, được thực hiện nghiêm túc; luận án có khung nghiên cứu rõ ràng, mạch lạc, bảo đảm có trên 50% số trang trình bày kết quả nghiên cứu và biện luận của tác giả. Luận án cơ bản đáp ứng được cả về lý luận và thực tiễn và đảm bảo yêu cầu của Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Chiến lược Phát triển. Tuy nhiên, NCS Bùi Kiều Anh cần lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung như: phạm vi và giới hạn nghiên cứu, tổng quan nghiên cứu, sắp xếp lại mục ở chương 2,…

Hội đồng thống nhất đề nghị Viện Chiến lược phát triển cho NCS Bùi Kiều Anh được bảo vệ ở cấp cao hơn sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng./.

 Nguồn: Viện Chiến lược phát triển

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn