Đào tạo  
Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trịnh Hà Hoàng Linh
Cập nhật: Thứ ba, 7/6/2022 | 9:07:16 Sáng

Đề tài luận án: Phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại.

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển.                    Mã số: 9310105.

Nghiên cứu sinh: Trịnh Hà Hoàng Linh.

Người hướng dẫn: GS.TS Ngô Thắng Lợi; TS. Cao Ngọc Lân.

Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


1. Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận

Luận án xây dựng được khung nghiên cứu phát triển kinh tế vùng ven biển Thanh Hóa theo hướng hiện đại; đã làm rõ nội dung và bản chất của phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại gồm: (i) hiện đại các hoạt động phát triển trên địa bàn vùng ven biển; (ii) hiện đại các hình thức tổ chức kinh tế tiên tiến theo lãnh thổ, đô thị và (iii) hiện đại quản lý phát triển vùng ven biển; chỉ ra 06 nhóm yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng hiện đại (trong đó, khẳng định vai trò quan trọng của: (i) chủ trương phát triển kinh tế vùng ven biển và sự quản lý của nhà nước; (ii) khả năng đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, lợi ích của nhà nước và của người dân).Luận án cũng đã xác định 07 chỉ tiêu chính sử dụng để phân tích, đánh giá phát triển kinh tế hiện đại đối với vùng ven biển vận dụng vào điều kiện Việt Nam.

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Luận án đã xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh và những khó khăn đối với công cuộc phát triển kinh tế ở vùng ven biển; đồng thời, làm rõ thực trạng phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại, chỉ ra những hạn chế, và nguyên nhân của những hạn chế. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các định hướng phát triển với những lĩnh vực trọng tâm, mũi nhọn, tổ chức hình thành những tổ hợp đa ngành, hiện đại tạo ra sức cạnh tranh cao; đồng thời, đề xuất 05 giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại trong bối cảnh có sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.Luận án không chỉ cung cấp thêm cơ sở khoa học cho UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh ở vùng ven biển trong việc hoạch định chủ trương phát triển cả trong ngắn, trung và dài hạn, tìm kiếm giải pháp thúc đẩy phát triển hiện đại các ngành, lĩnh vực, lãnh thổ, đô thị ven biển, mà còn là tài liệu tham khảo để các địa phương có biển xây dựng phương án khai thác và phát triển vùng ven biển nhằm góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Luận án:

Tóm tắt luận án

Toàn văn luận án

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn