Đề tài cấp Bộ  
Đề tài: Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu không gian trong Quy hoạch tổng thể quốc gia
Cập nhật: Thứ bảy, 8/7/2023 | 3:14:01 Chiều
Bản đồ định hướng phát triển ngành hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia
Bản đồ định hướng phát triển ngành hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia
Hiện nay dữ liệu không gian là đầu vào để xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ Quy hoạch tổng thể quốc gia được được nhiều bên tham gia xây dựng và được thực hiện theo quy chuẩn và đặc thù của các bộ, ngành, địa phương; được lưu trữ, thể hiện không đồng bộ, ở nhiều khuôn dạng khác nhau, tạo ra nhiều khó khăn trong việc tích hợp và xử lý chồng chéo về mặt không gian. Một vấn đề bất cập lớn nữa là việc chuyển đổi dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn, nhiều lĩnh vực, nhiều định dạng và tiêu chuẩn khác nhau.

Việc thực hiện Đề tài "Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu không gian trong Quy hoạch tổng thể quốc gia” là cần thiết để góp phần khắc phục những hạn chế nêu trên. Kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm đưa ra quy trình chung và bộ công cụ giúp cho việc xử lý, chuẩn hóa, tích hợp đồng bộ trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ Quy hoạch tổng thể quốc gia được thuận lợi và thống nhất chung.

Đề tài đã đề xuất được quy trình chung và bộ công cụ giúp cho việc xử lý, chuẩn hóa, tích hợp đồng bộ trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ Quy hoạch tổng thể quốc gia được thuận lợi và thống nhất chung. Quá trình thực hiện đã đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, thực trạng cơ sở dữ liệu không gian là đầu vào phục vụ cho xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ Quy hoạch tổng thể quốc gia, tầm quan trọng của quá trình chuẩn hóa dữ liệu không gian, từ đó đề xuất quy trình chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu không gian đồng thời xây dựng được bộ công cụ hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu không gian phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Đề tài cũng đã xây dựng được bộ công cụ hỗ trợ công tác chuyển đổi dữ liệu về định dạng Geodatabase đảm bảo giữ được tối đa thông tin từ dữ liệu gốc bao gồm cả thông tin không gian và thông tin thuộc tính. Công cụ hỗ trợ chuyển đổi được một số định dạng chính thường gặp trong khi tổng hợp, tích hợp dữ liệu của các hợp phần được xây dựng từ các bộ, ban, ngành khác nhau. Bộ công cụ đã giúp cho quá trình chuyển đổi dữ liệu được tự động hóa, giúp giảm thiểu thời gian thực hiện và tránh tối đa được các sơ xuất của quá trình thực hiện thủ công trước đây.

Đề tài đã tổng quan, góp phần làm sáng tỏ được một số vấn đề về cơ sở lý luận liên quan đến cơ sở dữ liệu địa lý, cơ sở không gian địa lý trong công tác quy hoạch và quy hoạch tổng thể quốc gia. Đồng thời khái quát được xu thế xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý đang được ứng dụng trong các cơ quan nhà nước hiện nay.

Ban Chủ nhiệm đề tài

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn