Ý kiến - Trao đổi
Dự thảo Luật Đầu tư công sắp được Quốc hội thông qua đã quy định theo hướng nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản lý đầu tư công, từ khâu phê duyệt chủ trương, thẩm định nguồn vốn nhằm hạn chế cơ chế "xin-cho”, tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí, phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Trong những thập niên gần đây, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang là mục tiêu trọng tâm của các chính sách phát triển kinh tế ở những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Chính phủ các nước và các tổ chức tài trợ quốc tế đặc biệt chú trọng đến đối tượng này vì những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm và phát triển khu vực tư nhân. Mặc dù nhận được sự quan tâm ngày càng nhiều của các cơ quan hữu quan, nhưng những cuộc tranh luận xoay quanh các chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa đi đến hồi kết thúc. Tại một số quốc gia, chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp này dưới dạng phúc lợi và bảo trợ xã hội mà không chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đã dẫn đến tình trạng bảo hộ quá mức các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vô hình chung làm cản trở sự phát triển của khu vực tư nhân. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác đã tạo lập được môi trường phát triển thuận lợi, bền vững cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp đạt hiệu quả hoạt động cao nhất, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. 

Hệ thống quy hoạch ở nước ta hiện nay có thể phân thành 4 loại chủ yếu: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm; Quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; Quy hoạch sử dụng đất và 4 cấp: cấp quốc gia (cả nước), cấp vùng, cấp tỉnh và cấp huyện. Giữa các loại và cấp quy hoạch trên đang có sự chồng chéo, trùng lặp.

"Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay” là đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2013. Sau gần một năm thực hiện, Ban chủ nhiệm Đề tài xin báo cáo một số kết luận chắt lọc được từ những kết quả nghiên cứu như sau:

Ảnh: World Bank
Quốc hội hiện đang thảo luận dự thảo Luật đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Luật mới này cần giải quyết một số vấn đề, bao gồm cả những vấn đề đơn giản nhưng khó giải đáp về khu vực doanh nghiệp nhà nước đang chiếm tới một phần ba GDP của Việt Nam.

Ảnh: World Bank
Gần đây, khi đến thăm Viện Công nghệ sinh học ở Hà Nội, tôi mới biết rằng các loại vi khuẩn cư trú trong ruột của mối có thể giúp biến xen-lu-lô thành nguồn năng lượng – một công nghệ xanh và bền vững góp phần xóa nghèo ở Việt Nam. Điều này thật đặc biệt.

Kể từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với lợi ích bao trùm. GDP bình quân đầu người tăng 3,5 lần trong giai đoạn 1991-2012 — chỉ sau Trung Quốc. Cùng với tốc độ tăng trưởng, phân bố tăng trưởng cũng là một thành tích rất đáng ghi nhận: phần thu nhập quốc gia dành cho nhóm 40% dân nghèo nhất hầu như không thay đổi kể từ đầu thập kỷ 1990 tới nay, điều này đảm bảo rằng tăng trưởng kinh tế được phân phối cho mọi tầng lớp và giảm nghèo một cách đáng kể.

Ảnh: World Bank
Hôm nay là Ngày Quốc tế Xoá nghèo của Liên Hợp Quốc cũng là thời điểm chúng ta nhìn lại những thành tựu giảm nghèo của Việt Nam và mục tiêu dài hạn về giảm nghèo và tăng trưởng cho mọi người. Rất ít quốc gia đạt được những thành tựu giống như Việt Nam về giảm nghèo trong 25 năm qua.

Ảnh: World Bank
Trong chuyến thăm Việt Nam tuần này, tôi có thể cảm nhận rõ rệt những bằng chứng của sự phát triển kinh tế ở khắp mọi nơi - tinh thần doanh nhân trong con người nơi đây, sức sống của một dân số trẻ và sự hiện diện của khu vực tư nhân đã và đang tạo nên khác biệt lớn trong cuộc sống của mỗi người dân. Sức sống ấy như có thể chạm vào được và đang lan toả.

 
Ý kiến chuyên gia
Ảnh: Nguồn WB
Người dân đến làm việc tại văn phòng một cửa tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng được chỉ dẫn tận tình nhanh gọn. Trong ảnh: làm thủ tục tại Sở Kế hoạch - đầu tư Đà Nẵng - Ảnh: PHAN THÀNH
 
Chuyên gia Xem thêm

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT