Ảnh
Phụ nữ Hmong hoa, chợ Bắc Hà, Việt Nam
Updated: 12/4/2014 3:44:18 PM GMT + 7
Phụ nữ Mông Hoa, Chợ Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tác giả: © Trần Thiị Hoa / Ngân hàng Thế giới
Phụ nữ Mông Hoa, Chợ Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tác giả: © Trần Thiị Hoa / Ngân hàng Thế giới
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT