Ảnh
Kỹ thuật viên y tế tổ chức và quy trình hiến máu tại Hà Nội
Updated: 12/4/2014 3:36:17 PM GMT + 7
Các cán bộ y tế đang thực hiện chương trình hiến máu tại Trung tâm hiến máu Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014. Tác giả: © Dominic Chavez/ Ngân hàng thế giới
Các cán bộ y tế đang thực hiện chương trình hiến máu tại Trung tâm hiến máu Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014. Tác giả: © Dominic Chavez/ Ngân hàng thế giới
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT