Chuyên gia
Ông Sandeep Mahajan
Updated: 1/8/2015 GMT + 7
Chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương

Sandeep Mahajan , quốc tịch Ấn độ, là Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam từ ngày 1/8/2013.

Trước đó, Sandeep Mahajan là Chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Nam Phi, Botswana, Lesotho, Namibia, và Swaziland. Trong bốn năm rưỡi ở cương vị Chuyên gia Kinh tế trưởng ở Nam Phi, ông đã thực hiện nhiều đối thoại về chính sách của Ngân hàng Thế giới trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, và thực hiện các nghiên cứu phân tích chuyên sâu về tăng trưởng toàn diện ở Nam Phi. Trước đó, ông là chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Bangladesh, ông đã tham gia quản lý các chương trình tín dụng phát triển chính sách và thực hiện các đối thoại về tăng trưởng, quản lý tài khóa, và các vấn đề về chính sách thương mại.
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT