Chuyên gia
Ông Somilk Lall
Updated: 11/27/2014 GMT + 7
Chuyên gia kinh tế trưởng về Phát triển Đô thị, thuộc nhóm Hoạt động Xã hội, Đô thị và Khả năng phục hồi toàn cầu của Ngân hàng Thế giới.

Ông đã từng là thành viên nòng cốt của nhóm Báo cáo Phát triển Thế giới 2009: định hình lại địa lý kinh tế và báo cáo gần đây về đô thị Trung Quốc. Ông cũng là Tham tán kinh tế cao cấp cho Ủy ban chính sách phát triển giao thông quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ, tác giả chính của báo cáo hàng đầu của Ngân hàng Thế giới về đô thị hóa "Kế hoạch, kết nối, và các thành phố tài chính hiện nay". Ông hiện đang dẫn dắt một chương trình của Ngân hàng Thế giới về đánh giá đô thị hóa và phát triển không gian, trong đó cung cấp các công cụ chẩn đoán và một khuôn khổ chính sách cho các nhà hoạch định chính sách để quản lý việc đô thị hóa nhanh chóng và phát triển thành phố. Ông quan tâm nghiên cứu đến vấn đề kinh tế đô thị và không gian, phát triển cơ sở hạ tầng, tài chính công, với hơn 50 ấn phẩm trong các tạp chí chuyên ngành, báo chí, và các tài liệu nghiên cứu khác.

Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT