Chuyên gia
Ông Sudhir Shetty
Updated: 1/9/2015 GMT + 7
Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương

Sudhir Shetty hiện nay là chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Cho đến tháng 6 năm 2014 , ông là Giám đốc xoá đói giảm nghèo và quản lý kinh tế ( PREM ) trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Trước đó , ông là đồng Giám đốc của nhóm chuẩn bị Báo cáo Phát triển Thế giới của Ngân hàng Thế giới năm 2012 về lĩnh vực Bình đẳng Giới và Phát triển. Trước đó ông từng đứng đầu bộ phận PREM ở khu vực châu Phi thuộc Ngân hàng Thế giới. Ông quản lý nhóm giảm nghèo nòng cốt của Ngân hàng thế giới và giữ một số vị trí như chuyên gia kinh tế ở cả Châu Phi và khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng thế giới.

Ông Sudhir Shetty có bằng tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Cornell và bằng MBA của Viện Quản lý Ấn Độ , Ahmedabad. Trước khi gia nhập Ngân hàng thế giới vào năm 1987, ông Shetty là trợ lý giáo sư về chính sách công và Kinh tế tại Đại học Duke.

Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT