Rào cản lớn nhất trong việc chuyển giao dịch vụ công là gì?

Tham nhũng 
55% - (1065 phiếu )
Thiếu nguồn vốn 
35% - (678 phiếu )
Thiếu sự nỗ lực từ các nhà cung cấp dịch vụ 
3% - (58 phiếu )
Thiếu cơ chế về trách nhiệm giải trình đối với các nhà cung cấp dịch vụ 
7% - (145 phiếu )
Khác 
0% - (0 phiếu )

Đã có 1946 bình chọn từ ngày: 28/01/2015 | 14:47