Tin mới  
Hội nghị Công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Viện Chiến lược phát triển năm 2017
Cập nhật: Thứ ba, 13/3/2018 | 4:23:10 Chiều
<center>Viện trưởng Bùi Tất Thắng phát biểu tại Hội nghị.</center>
Viện trưởng Bùi Tất Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 09 tháng 3 năm 2018, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Xuân Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Phan Thị Thùy Trâm - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông; đồng chí Phạm Thanh Tuấn - Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ cùng toàn thể công chức, viên chức Viện Chiến lược phát triển tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quang - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển trình bày Báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Viện.

Tính đến 31/12/2017, Viện có tổng số 143 công chức, viên chức và hợp đồng lao động, trong đó có 01 Phó Giáo sư, 07 tiến sĩ, 75 thạc sĩ. Độ tuổi trung bình cán bộ của Viện là 36.

Năm 2017, Viện Chiến lược phát triển đã triển khai nghiên cứu, xây dựng 14 đề án, báo cáo, trong đó có 05 nhiệm vụ được giao bổ sung, đột xuất. Các nhiệm vụ đã được triển khai, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng như: xây dựng Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về việc kết nối khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến "Vành đai và Con đường”; Đề án "Xây dựng Khung thỏa thuận chung về kết nối hai nền kinh tế Cam-pu-chia - Việt Nam đến năm 2030”; Đề án "Sơ kết 05 năm thực hiện chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”; Đề án "Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; Đề án "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu”; Đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực”; phối hợp với Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công Hội thảo về Cơ sở hạ tầng vào ngày 16/11/2017; phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức rà soát các khuyến nghị chính sách trong Báo cáo Việt Nam 2035 và tổ chức thành công Hội thảo "Quản trị kinh tế hướng tới một nhà nước kiến tạo”;... Các nhiệm vụ đều được Lãnh đạo Bộ và Chính phủ đánh giá cao.

Về công tác nghiên cứu khoa học, năm 2017, Viện đã hoàn thành nghiệm thu ba đề tài khoa học cấp Bộ năm 2016, đồng thời triển khai ba đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017, xuất bản 04 đầu sách, 25 bài viết đăng trên tạp chí và 76 bài tham luận hội thảo khoa học.

Về hợp tác quốc tế, cùng với các hoạt động và đối tác đã phối hợp từ nhiều năm trước, một số hoạt động mới đã được triển khai, như: Phối hợp với Diễn đàn Hiện tại và Tương lai, Hàn Quốc tổ chức và đồng chủ trì Diễn đàn quốc tế về "Cải cách quốc gia và phát triển bền vững Đông Nam Á”; phối hợp với Viện Phát triển Hàn Quốc chuẩn bị thực hiện Dự án Truy cập mở tri thức về phát triển,…

Năm 2018, Viện sẽ tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: Triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án cơ sở khoa học xây dựng Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021- 2030; Triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo và phân công của Bộ trưởng để thực hiện Luật quy hoạch đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV vừa qua; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Khung chính sách kinh tế Việt Nam – Vietnamnomic để phát hành; phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 để chủ trì, phối hợp thực hiện; tiếp tục triển khai nghiên cứu, hoàn thành xây dựng Đề án kết nối khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến "Một vành đai, một con đường”; tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch hành động "Kết nối ba nền kinh tế Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam đến năm 2030”;...

Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp của công chức, viên chức. Các ý kiến đều bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng công tác của Viện năm 2018, đồng thời nêu ý kiến về một số vấn đề, như: thi nâng ngạch viên chức, nâng cấp trang thiết bị làm việc, bàn giao về cơ sở vật chất, nâng cấp hệ thống Website của Viện, các chế độ chính sách, đãi ngộ đối với công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp khoa học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, công tác đào tạo tiến sỹ, ý kiến về nguồn kinh phí cho các hoạt động đào tạo,...

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn Viện đã ghi nhận và giải đáp một số kiến nghị đối với Viện của cán bộ, viên chức. Đồng thời đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan cũng tổng hợp các ý kiến nghị của cán bộ, viên chức kiến nghị lên Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ, Công đoàn cấp trên về những vấn đề mà cán bộ, viên chức Viện đang gặp phải.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Xuân Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí và đánh giá cao thành tích mà tập thể lãnh đạo, cán bộ Viện đã nỗ lực đạt được trong năm qua. Những thành tích không chỉ được Lãnh đạo Bộ và Công đoàn Bộ đánh giá cao mà Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng đã ghi nhận đánh giá rất cao. Đồng chí Vũ Thị Xuân Hạnh cũng đã ghi nhận 09 ý kiến, kiến nghị của cán bộ, viên chức Viện và hy vọng sẽ có câu trả lời vào Hội nghị công chức, viên chức của Bộ vào cuối tháng 3 này.

Đồng chí Phạm Thanh Tuấn - chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, cho biết, trong năm qua Viện Chiến lược phát triển phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ trong tham mưu Lãnh đạo Bộ và các công tác liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy. Năm 2017, Bộ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thi nâng ngạch cho các cán bộ, Viện Chiến lược phát triển có 12 cán bộ tham dự thi và đều đạt kết quả tốt.

Đồng chí Phan Thị Thùy Trâm - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông đánh giá cao sự phối hợp của Viện đối với Vụ trong năm qua trong tất cả các công việc như: hỗ trợ Hội đồng sáng kiến trong đánh giá sáng kiến cấp Bộ; các công việc yêu cầu góp ý đều trả lời rất chi tiết, đúng thời hạn và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao;… Trong công tác truyền thông, Viện cũng có nhiều hoạt động nổi bật về hợp tác quốc tế góp phần với truyền thông của Bộ.

Hội nghị cũng đã nghe Viện trưởng Bùi Tất Thắng trao đổi thêm về các mặt công tác trọng tâm của Viện trong năm 2017 và 2018. Năm 2017, tập thể cán bộ Viện đã đạt được những thành tích nhất định, được Lãnh đạo Bộ ghi nhận. Tuy nhiên, năm 2018, tập thể cán bộ Viện cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, sáng tạo để duy trì và phát triển hơn nữa những thành tích đã đạt được. Các cán bộ trong Viện cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao trình độ, kinh nghiệm trong nghiên cứu không chỉ các lĩnh vực trong nước mà cả trên thế giới.

Tại Hội nghị, Viện cũng đã Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Viện đã trao Kỷ niệm Chương cho 34 cán bộ, viên chức đã công tác lâu năm tại Viện và trao tặng danh hiệu thi đua đối với 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Kết thúc Hội nghị, Viện trưởng Bùi Tất Thắng tiếp thu các ý kiến đóng góp và phát động phong trào thi đua năm 2018. Hội nghị công chức, viên chức Viện Chiến lược phát triển năm 2017 kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động Viện Chiến lược phát triển phát huy truyền thống và kết quả đạt được trong năm 2017, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2018 với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Viện cũng như mục tiêu xây dựng Viện ngày càng phát triển, vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo hưởng ứng các phong trào thi đua trong năm 2018 do Bộ và Viện phát động./.

Viện trưởng Bùi Tất Thắng trao Kỷ niệm Chương cho các cán bộ trong Viện.
 

Viện trưởng Bùi Tất Thắng trao bằng khen cho những cán bộ có thánh tích xuất sắc năm 2017.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn