Tin mới  
Hội nghị triển khai công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cập nhật: Thứ hai, 8/8/2016 | 2:06:17 Chiều
<center>Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI)</center>
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI)

(MPI) – Ngày 04/8/2016, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và triển khai công tác năm 2016 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Trong 7 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Với vai trò là cơ quan thường trực Tổ Công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư, Bộ đã có nhiều hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Đồng thời, Bộ đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để trình Chính phủ và Quốc hội theo quy định. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 5 năm 2016-2020 được thực hiện tốt. Công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch đầu tư nguồn vốn đầu tư công được đảm bảo. Các công tác về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, thống kê, thông tin, báo chí và tuyên truyền,…được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Trình bày về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, trong 7 tháng, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, nhất là khó khăn do thiên tai, ô nhiễm môi trường,…đã tác động đến kinh tế của cả nước. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nền kinh tế vẫn trên đà phục hồi và phát triển.

Về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết số 60/NQ-CP, sau khi Nghị quyết được ban hành, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán vốn. Nhờ đó tình hình giải ngân vốn đã có những cải thiện đáng kể.

Giới thiệu những nội dung cơ bản, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Nghị quyết số 35/NQ-CP, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng cho biết, những nội dung trong Nghị quyết được coi là bước cụ thể hóa quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Các nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra tại Nghị quyết phản ánh những chỉ đạo cụ thể của Chính phủ nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp sáng tạo và khởi nghiệp; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; Giảm chi phí kinh doanh và bảo vệ lợi ích, quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp.

Hiện các Bộ, ngành, địa phương đang tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của Nghị quyết (tính đến hết tháng 7/2016 có 15/19 Bộ, ngành, 31 địa phương ban hành Chương trình hành động để triển khai Nghị quyết). Ngày 30/6/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chương trình hành động theo Quyết định số 92/QĐ-BKHĐT với hai nhóm nhiệm vụ là nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ đôn đốc, đánh giá, báo cáo định kỳ.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2016, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn mục tiêu cả năm. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm vẫn có nhiều yếu tố thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, tập trung xây dựng thể chế, thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng về kinh tế vĩ mô, tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; Quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể; Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Thành lập, phát triển doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê;…Đồng thời, thực hiện mạnh mẽ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huy động các nguồn lực cho phát triển hạ tầng; Triển khai toàn diện, hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…

Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, Bộ cần tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm tăng trưởng, kiểm soát lạm phát dựa trên tinh thần chỉ đạo của các Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 60/NQ-CP. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo lộ trình đã đề ra.

Bộ trưởng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và đề nghị tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải không ngừng học tập, chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, cách làm, tăng cường trách nhiệm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và luôn làm việc bằng trí tuệ, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến vì nhiệm vụ chung để xây dựng Cơ quan ngày càng vững mạnh với "Trí, Hành, Kết, Tâm, Chuyên, Danh, Khát vọng ”. Theo đó, tập thể cán bộ của Bộ phải luôn trau dồi, học tập, có trí tuệ để tham mưu, tổng hợp và phải có hành động thực hiện cụ thể, đặt kết quả công việc lên hàng đầu. Đồng thời luôn giữ vững tâm sáng trong công việc, không vụ lợi, không vì mục đích cá nhân mà phải làm việc vì lợi ích chung với trái tim nhiệt huyết. Trong công việc luôn thể hiện tính chuyên nghiệp và hiện đại, phát huy truyền thống 70 năm của Bộ và của Ngành. Đặc biệt, tất cả phải được xây dựng trên nền tảng khát vọng với tâm sáng và trái tim lửa, đầy nhiệt huyết để phấn đấu, cống hiến mang lại thành công.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Hội nghị là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là các cán bộ trẻ đóng góp ý kiến, đưa ra những đề xuất, kiến nghị cũng như bày tỏ quan điểm, tâm tư, nguyện vọng nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và của Bộ. Hội nghị đã gửi phiếu thăm dò ý kiến cán bộ, công chức, viên chức để đưa ra các hiến kế nhằm xây dựng cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày càng lớn mạnh và chuyên nghiệp, đóng góp cho phát triển đất nước, xứng đáng là cơ quan tham mưu số một cho Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội./.

Theo Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn