Diễn đàn quy hoạch  
Mở ra cơ hội phát triển và định hình các giá trị mới cho tỉnh Kiên Giang thời kỳ quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cập nhật: Thứ bảy, 25/3/2023 | 4:41:04 Chiều
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI
(MPI) - Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Hội đồng thẩm định thông qua chiều ngày 24/3/2023 có nội dung thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn mới, phù hợp với định hướng phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của vùng. Từ đó, mở ra những cơ hội phát triển mới và định hình các giá trị mới cho tỉnh Kiên Giang trong thời kỳ quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các bộ, ngành là thành viên Hội đồng và các chuyên gia - Ủy viên phản biện và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía tỉnh Kiên Giang có lãnh đạo UBND tỉnh gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND Giang Văn Phục cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Kiên Giang là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Với bờ biển dài trên 200km, vùng biển rộng hơn 63 nghìn km, có 5 quần đảo với hơn 143 đảo nổi lớn nhỏ, trong đó đảo lớn nhất là Phú Quốc, thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, có 2 cửa khẩu, 2 sân bay.

Tỉnh Kiên Giang là một trong số ít địa phương có điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, vừa có đồng bằng, rừng nguyên sinh, đồi núi, biển đảo; nơi giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc; có lợi thế, tiềm năng phát triển cả nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, việc nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, phát triển tỉnh Kiên Giang trở thành một trung tâm kinh tế biển của quốc gia, phát triển Phú Quốc trở thành một trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mạnh mang tầm quốc tế.

Theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh. Quy hoạch tỉnh Kiên Giang được lập trong bối cảnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội thông qua, 04 quy hoạch ngành giao thông quốc gia, Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt, nhiều quy hoạch ngành quốc gia đã lập xong đang trình thẩm định hoặc đang trình phê duyệt.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến với ba nhóm vấn đề chính. Một là, xem xét tính hợp lý và sự đảm bảo để phù hợp quy định tại Điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch, bao gồm, sự phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 08/5/2020; Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Quy hoạch; Việc tích hợp các nội dung đề xuất của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đưa vào nội dung quy hoạch tỉnh Kiên Giang; Sự phù hợp của quy hoạch với quy định tại Điều 20, Điều 21 và Điều 27 của Luật Quy hoạch.

Hai là, cho ý kiến về việc đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản quy hoạch Kiên Giang, đặc biệt về việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu, chồng lớp bản đồ; Xác định vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng; Quan điểm, triết lý, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong kỳ quy hoạch; Định hướng phát triển trong từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ không gian từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Kiên Giang, để khai thác có hiệu quả nhất về tài nguyên, lợi thế, nhất là lợi thế về lâm nghiệp. Ba là, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo thẩm định do Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chuẩn bị.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh cho biết, quy hoạch tỉnh đưa ra 03 tầm nhìn chiến lược gồm, Kiên Giang trở thành điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực dịch vụ và công nghệ, là trung tâm du lịch sinh thái biển đảo hàng đầu tập trung ở các trung tâm hành chính ven biển và các đảo; Người dân sống tại Kiên Giang có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, môi trường giáo dục đào tạo nhân văn, môi trường sống xanh và an toàn; Hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị phát triển hiện đại, thông minh, kết nối với các trung tâm kinh tế vùng.

Quy hoạch tỉnh xác định quan điểm phát triển phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đảm bảo thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực của Quốc gia; Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời tỉnh Kiên Giang có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh biển đảo, an ninh biên giới và đối ngoại của khu vực Tây Nam bộ cũng như của cả nước. Tỉnh Kiên Giang đề ra 03 quan điểm phát triển cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tổ chức, sắp xếp không gian các hoạt động kinh tế - xã hội và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Mục tiêu phát triển hài hòa cho đất liền và định hướng đột phá phát triển kinh tế biển dựa vào lợi thế đặc thù, vượt trội cho Phú Quốc.

Quy hoạch xác định mục tiêu phát triển tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xác định 08 nhiệm vụ trọng tâm và 04 đột phá chiến lược, hình thành khu kinh tế biển phía Tây, phát triển kinh tế đất liền hướng biển; phát triển Phú Quốc theo cơ chế đặc thù; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao trong các hoạt động kinh tế của tỉnh và xây dựng chính phủ số; lấn biển theo định hướng sáng tạo.

Cho ý kiến đối với quy hoạch, đại biểu cho rằng, quy hoạch tỉnh Kiên Giang đã được nghiên cứu công phu, nghiêm túc; phân tích, xây dựng dựa trên một hệ thống thông tin, dữ liệu khá đầy đủ, đáng tin cậy về hiện trạng, tiềm năng và khả năng phát triển; được chia thành 03 Phần, gồm 11 Chương thể hiện đầy đủ 15 nội dung chính theo Điều 27 Luật Quy hoạch.

Quy hoạch được lập theo cách tiếp cận tích hợp, đa ngành, nhằm thể hóa quan điểm, mục tiêu, phù hợp với quan điểm, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành, lĩnh vực cấp quốc gia, Quy hoạch vùng đã được phê duyệt hoặc đang được lập đồng thời; cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ Chính trị chỉ đạo tại Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 và đảm bảo tính liên kết, thống nhất, đồng bộ trong định hướng phát triển giữa các ngành, lĩnh vực thông qua việc xây dựng 25 nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Quá trình lập Quy hoạch tỉnh Kiên Giang đã được thực hiện đầy đủ các bước, tuân thủ đúng quy trình theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định 37/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Song song với quá trình lập Quy hoạch, tỉnh cũng đã tổ chức lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường chiến lược theo Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường.

Để hoàn thiện quy hoạch, đại biểu cho rằng, cần xem xét một số nội dung như công cụ phân tích không gian để đánh giá cấu trúc phát triển hiện có theo ngành, lãnh thổ nhằm đề ra định hướng phát triển các địa bàn ưu tiên, địa bàn còn khó khăn và định hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành, lãnh thổ; cần rà soát nội dung tích hợp để đảm bảo có sự thống nhất giữa quan điểm, mục tiêu phát triển, bố trí không gian phát triển và giải pháp thực hiện quy hoạch; đánh giá nguy cơ rủi ro tác động đến phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; so sánh, đánh giá mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế của tỉnh với các tỉnh trong vùng và các ngành, lĩnh vưc có liên quan để thấy được vị thế, mối quan hệ phát triển kinh tế của Kiên Giang trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế vùng và các ngành trong cả nước; bổ sung và nêu rõ vai trò của hệ sinh thái biển, rừng, đất ngập nước, khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh và lợi thế mang lại; xem xét, xác định ưu tiên để tập trung đầu tư phát triển, tạo sự đột phá, lan tỏa.

Sau khi đã thảo luận, cho ý kiến đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định xem xét, biểu quyết vào phiếu đánh giá thẩm định Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch với kết quả 100% đồng ý thông qua với điều kiện có bổ sung, chỉnh sửa.


Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, nhận thức được ý nghĩa to lớn của quy hoạch, tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực, tập trung xây dựng được bản quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Hội đồng thẩm định xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về cơ bản, nội dung quy hoạch tỉnh đã đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ. Báo cáo kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Kiên Giang cũng đã được hoàn thiện theo ý kiến của chuyên gia tại Hội thảo tham vấn ý kiến, cơ bản đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thay mặt Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Kiên Giang làm rõ các tồn tại, hạn chế lớn, trong đó đặc biệt lưu ý làm rõ vấn đề về cân đối cơ cấu kinh tế, phát triển đô thị của tỉnh và khả năng, giải pháp tăng cường liên kết với các tỉnh lân cận trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời tập trung làm rõ tiềm năng, lợi thế, cơ hội của tỉnh Kiên Giang về tận dụng lợi thế là với bờ biển dài, vùng biển rộng, có 5 quần đảo với hơn 143 đảo nổi lớn nhỏ, trong đó đảo lớn nhất là Phú Quốc, thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Bổ sung luận chứng, làm rõ về tính khả thi của kịch bản phát triển được lựa chọn, trong đó cần xác định rõ các động lực, đột phá của tăng trưởng, đóng góp của từng ngành, lĩnh vực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Cần đưa ra định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cũng như giải pháp, nguồn lực ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi lĩnh vực, đảm bảo tính khả thi của các khâu đột phá.

Xác định rõ khu vực khuyến khích phát triển để làm căn cứ cho hình thành các vùng động lực; rà soát, thể hiện rõ chức năng của các hành lang phát triển; xác định rõ một số khu vực động lực chính để ưu tiên đầu tư, làm đầu tàu lôi kéo các khu vực khác phát triển.

Cùng với đó, rà soát các định hướng, phương án phát triển trong quy hoạch tỉnh, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch cấp quốc gia đã được quyết định hoặc phê duyệt; phối hợp với các bộ, ngành cập nhật nội dung để đảm bảo phù hợp nội dung quy hoạch ngành quốc gia đang được hoàn thiện.

Về quan điểm và triết lý phát triển, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, Báo cáo đã đưa ra các quan điểm phát triển trong quy hoạch, tính đột phá, xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển.

Về mục tiêu phát triển, cần nhấn mạnh trên phương diện phát triển nhanh và bền vững, dựa trên 4 trụ cột về Kinh tế - Văn hóa, xã hội - Môi trường - Quốc phòng, an ninh. Chỉ ra được điểm nghẽn cản trở khi thực hiện, từ đó làm rõ quan điểm, phương hướng, định hướng phát triển.

Về động lực cho tăng trưởng, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Kiên Giang đã hình thành 3 cực động lực phát triển khá rõ là thành phố Phú Quốc, thành phố Rạch Giá và thành phố Hà Tiên. Trong đó, mỗi thành phố đóng góp vai trò, tính chất, động lực khác nhau và tiếp tục thể hiện vai trò động lực kinh tế của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch.

Thành phố Hà Tiên và thành phố Rạch Giá là những thành phố trong đất liền, sự kết nối về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã được xây dựng ở các phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Riêng thành phố Phú Quốc tuy là đơn vị hành chính cấp huyện nhưng do đặc thù là đảo độc lập ở trên biển, đề nghị trong phương án phát triển đô thị thành phố Phú Quốc cần định hướng rõ về phương án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội làm cơ sở xác định các dự án cần ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch đáp ứng cho nhu cầu phát triển thành phố Phú Quốc trở thành một đô thị biển đảo đặc sắc.

Trên tinh thần đó, tỉnh Kiên Giang sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu trong Báo cáo Quy hoạch và hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong Hồ sơ Quy hoạch tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là công cụ quan trọng để Tỉnh hoạch định đường hướng, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tới, đảm bảo tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững./.

Theo Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn