Diễn đàn quy hoạch  
Báo cáo hợp phần: "Thực trạng và phương hướng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia” và "Thực trạng và phương hướng phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử quốc gia”
Cập nhật: Thứ hai, 27/6/2022 | 2:59:39 Chiều
TS. Đỗ Quý Vũ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược thông tin và truyền thông trình bày báo cáo tại Hội thảo.
TS. Đỗ Quý Vũ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược thông tin và truyền thông trình bày báo cáo tại Hội thảo.
Tiếp nối chuỗi hội thảo phục vụ hoàn thiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sáng 23 tháng 6 năm 2022, Viện Chiến lược phát triển tổ chức hội thảo xin ý kiến Tổ chuyên gia tư vấn quy hoạch của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với 02 nội dung "Thực trạng và phương hướng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia” và "Thực trạng và phương hướng phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử quốc gia”. Hội thảo do TS. Cao Viết Sinh, Tổ trưởng Tổ chuyên gia tư vấn quy hoạch của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.

Tham dự hội thảo có TS. Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển; ông Lê Văn Thụy, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Giám đốc Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng; các chuyên gia thuộc Tổ chuyên gia tư vấn về quy hoạch của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TS. Đỗ Quý Vũ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược thông tin và truyền thông; đại diện Bộ Thông tin và truyền thông và các cán bộ của Viện Chiến lược phát triển.

Tại Hội thảo, TS. Đỗ Quý Vũ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược thông tin và truyền thông, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày nội dung "Thực trạng và phương hướng phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử quốc gia”. Trong bài viết, TS. Đỗ Quý Vũ cho biết, số lượng các cơ quan báo chí, các ấn phẩm báo chí, đài phát thanh truyền hình, các kênh phát thanh truyền hình, nhà xuất bản, mạng xã hội lớn. Tuy nhiên, cơ cấu chưa hợp lý, có sự chồng chéo, thiếu hiệu quả trong đầu tư, hoạt động.

Đội ngũ cán bộ hoạt động tong 6 lĩnh vực (báo chí; phát thanh truyền hình; xuất bản, in, phát hành; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở) có bước phát triển nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, năng lực cán bộ nhiều đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, xu hướng phát triển mới, nhiều đơn vị, địa phương còn thiếu cán bộ, kể cả đối với nhân lực quản lý nhà nước.

Cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ, tài chính vẫn còn khó khăn, thu nhập của người lao động chưa bảo đảm được cuộc sống, nhất là đối với các địa phương. Hầu hết, các đơn vị còn phụ thuộc vào ngân sách của nhà nước, chưa được đầu tư để đáp ứng nhu cầu hoạt động và xu hướng phát triển chuyển đổi số.

Một số giải pháp phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử quốc gia: Giải pháp về hợp tác quốc tế; Giải pháp về huy động vốn và phân bổ đầu tư; Giải pháp về tổ chức và giám sát thực hiện; Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực - Giải pháp khoa học và công nghệ; Giải pháp về cơ chế, chính sách.

Tại Hội thảo, bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Trưởng ban Ban Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược thông tin và truyền thông, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày nội dung "Thực trạng và phương hướng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia”.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Trưởng ban Ban Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược thông tin và truyền thông, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tại Hội thảo.

Hiện trạng thông tin và truyền thông

Về mạng bưu chính: Trong giai đoạn 2011 - 2020, thực hiện chính sách mở cửa thị trường, lĩnh vực bưu chính đã có những bước chuyển dịch mạnh mẽ, mạng bưu chính dịch chuyển trở thành hạ tầng của thương mại điện tử, tham gia vào chuỗi cung ứng logistics và dần trở thành hạ tầng quan trọng của kinh tế số. Việt Nam hiện đứng thứ 49/170 nước và xếp thứ 4/10 trong khu vực ASEAN về chỉ số 2IPD (sau Singapore, Thái Lan và Malaysia), là một trong số ít nước thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình thấp nhưng có chỉ số 2IPD cao. Sự chuyển mình này, đã giúp lĩnh vực bưu chính duy trì được mức tăng trưởng cao, trung bình đạt trên 30%/năm.

Về hạ tầng số: Giai đoạn 2011 - 2020, mạng viễn thông (viễn thông băng rộng, mạng viễn thông dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình,...) phát triển nhanh chóng, vững chắc.

Về hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin: Theo đánh giá của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), chỉ số sử dụng CNTT và truyền thông (ICT use) năm 2020 của Việt Nam đạt được sự tiến bộ đáng kể, tăng 20 bậc so với năm 2018 (xếp hạng 65/131 năm 2020, 85/129 năm 2018).

Về an toàn thông tin mạng cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số: Mạng nội bộ và thiết bị đầu cuối trong cơ quan nhà nước đã từng bước được trang bị các thiết bị, phần mềm về an toàn thông tin ATTT như: phần mềm diệt vi-rút cho máy tính, các thiết bị tường lửa, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị bảo mật và chặn lọc thư rác chuyên dụng. Các cơ sở dữ liệu quốc gia khi đưa vào khai thác, vận hành đã bước đầu được trang bị một số giải pháp kỹ thuật bảo đảm ATTT tối thiểu và có các quy chế, quy trình đảm bảo ATTT.

Về công nghiệp công nghệ thông tin: Việc phát triển các hạ tầng công nghiệp phần cứng, điện tử, viễn thông đã thu hút đầu tư của nhiều tập đoàn CNTT hàng đầu thế giới với các tên tuổi lớn như Samsung, Foxconn, LG, Panasonic, Intel, Electronics, Nokia,… đặt nhà máy sản xuất với quy mô lớn cấp toàn cầu tại Việt Nam. Về tình hình các khu CNTT tập trung trên cả nước, trong những năm qua, với các chủ trương, ưu đãi của nhà nước, các khu CNTT tập trung tại Việt Nam bước đầu đã đạt được những thành công nhất định.

Phương hướng phát triển thông tin và truyền thông:

Mạng bưu chính: Định hướng đến năm 2025 hình thành 3 Trung tâm Bưu chính Quốc gia trên cả nước đảm bảo năng lực khai thác bình quân đạt trên 11.000 tấn bưu gửi/ngày; phạm vi phục vụ bình quân 350km. Hình thành 14 Trung tâm Bưu chính vùng trên cả nước đảm bảo năng lực khai thác bình quân trên 4.500 tấn bưu gửi/ngày; phạm vi phục vụ bình quân 115 km. Đến năm 2030: Xây dựng 3 - 5 trung tâm Trung tâm Bưu chính Quốc gia trên cả nước; năng lực khai thác bình quân của Trung tâm Bưu chính Quốc gia đạt trên 15.750 tấn bưu gửi/ngày. Căn cứ theo nhu cầu phát triển, nâng cấp từ 1 - 2 Trung tâm Bưu chính vùng trở thành Trung tâm Bưu chính Quốc gia. Các Trung tâm Bưu chính vùng có năng lực khai thác bình quân trên 5.000 tấn bưu gửi/ngày.

Mạng viễn thông: Đến năm 2025: Mạng băng rộng di động băng rộng (4G/5G) với tốc độ tối thiểu 70 Mb/s phủ sóng 100% dân số; 100% dân số ở độ tuổi trưởng thành có điện thoại thông minh; 100% các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo có truy nhập Internet với tốc độ tối thiểu 1Gbps…. Đến năm 2030: Hạ tầng mạng truy cập băng rộng cố định được đầu tư, nâng cấp đảm bảo 100% người sử dụng truy nhập với tốc độ trên 1Gb/s.

Về hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin: Ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển theo hướng làm trước, làm tốt, làm tập trung các nền tảng số có tính chất hạ tầng quy mô quốc gia phục vụ nhiều ứng dụng, dịch vụ, đóng vai trò là nền tảng số dùng chung cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, phục vụ các hoạt động thiết yếu của xã hội trên môi trường số.

Về an toàn thông tin mạng cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số: Phát triển các hệ thống kỹ thuật, giải pháp, nền tảng bảo đảm an toàn thông tin mạng phục vụ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phát triển ổn định, bền vững. Chú trọng triển khai các hệ thống, nền tảng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân và bảo mật dữ liệu, giao dịch điện tử trên môi trường mạng.

Về công nghiệp công nghệ thông tin: Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin dựa trên các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, Internet vạn vật... Tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội để hình thành công nghiệp công nghệ số.

Tại hội thảo, 02 báo cáo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên trong Tổ chuyên gia tư vấn quy hoạch của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu, đại diện Bộ Thông tin và truyền thông và các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu khác.

Đại diện Tổ chuyên gia tư vấn về quy hoạch của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TS. Cao Viết Sinh, Tổ trưởng Tổ tư vấn đánh giá cao 02 báo cáo "Thực trạng và phương hướng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia” và "Thực trạng và phương hướng phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử quốc gia” của Viện Chiến lược thông tin và truyền thông. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cần lựa chọn một số vấn đề trọng tâm để đưa vào báo cáo. Về phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử quốc gia tập trung hơn về khía cạnh mạng lưới, tổ chức theo mô hình nào để đạt hiệu quả. Về phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia xác định rõ muốn làm chủ công nghệ thì chúng ta cần phải làm gì?

Kết thúc hội thảo, đại diện Viện Chiến lược thông tin và truyền thông ghi nhận các ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong Tổ chuyên gia tư vấn quy hoạch của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tổng thể quốc gia và các chuyên gia tham dự hội thảo. Ban soạn thảo sẽ trao đổi cụ thể với Viện Chiến lược phát triển để chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo theo tiến độ yêu cầu./.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.


Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn