CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TRANG WEB VIỆT NAM 2035

 

I. Giới thiệu

Vấn đề bảo mật thông tin của bạn trên mạng Internet là vấn đề tối quan trọng đối với Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2035” và Nhóm Ngân hàng Thế giới (được đề cập chung dưới đây là “chúng tôi”, “của chúng tôi”) (“Đồng Quản trị”). Do chúng tôi thu thập thông tin về người sử dụng website “Báo cáo Việt Nam 2035” và dịch vụ trên website này nên chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các điều khoản và điều kiện liên quan đến vấn đề thu thập và sử dụng thông tin đó. Tuyên bố về bảo mật thông tin này cho biết rơ chúng tôi thu thập thông tin ǵ và sử dụng thông tin đó ra sao.

II. Trang web Việt Nam 2035 thu thập những thông tin ǵ?

Thông tin cá nhân
Nếu bạn đăng kư nhận bản tin qua thư điện tử, đăng bài trên blog hoặc tham gia thảo luận nhóm, có thể bạn sẽ được đề nghị cung cấp thông tin để giúp nhận dạng bản thân bạn ví dụ tên, địa chỉ email, và tổ chức nơi bạn làm việc. Thông tin đó chỉ được sử dụng phục vụ quản lư kỹ thuật và quản lư người dùng trên trang web, và không được chia sẻ với bên thứ ba.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân
Chúng tôi đă và sẽ tiếp tục sử dụng công cụ bên ngoài nhằm theo dơi và phân tích thông tin về mức độ sử dụng website “Báo cáo Việt Nam 2035”. Thông tin này được thu thập nhằm giúp các Đồng Quản trị nắm rơ hơn mức độ sử dụng trang web và cải tiến, phát triển trang web. Những thông tin này sẽ không được sử dụng nhằm nhận dạng cá nhân vào trang web. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ là đối tác của chúng tôi có chính sách bảo mật riêng của họ trong đó có các điều khoản qui định rằng họ sẽ không chia sẻ dữ liệu của chúng tôi với bên thứ ba trừ phi chúng tôi yêu cầu làm như vậy một cách cụ thể hoặc do pháp luật bắt buộc. Tất cả số liệu do bên thứ ba thu thập thuộc sở hữu của Đồng Quản trị, và chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán, phân phát hay cho thuê thông tin này cho bất cứ ai.

Chúng tôi chỉ tóm tắt thông tin về cách sử dụng của người truy cập. Ví dụ, thống kê các trang truy cập nhiều nhất và ít nhất. Từ những thông tin được thu thập đó không thể t́m ra một cá nhân cụ thể nào.

Mục đích của việc thu thập thông tin này là để  các Đồng Quản trị hiểu rơ hơn những quan tâm của người truy cập để từ đó cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Những thông tin này không bao giờ được gắn với bất cứ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp khi đăng kư trên trang của chúng tôi.

Sử dụng cookie và đánh dấu trang Khi bạn đăng kư sử dụng một trong các dịch vụ của chúng tôi, Ngân hàng Thế giới sẽ tạo một tập tin cookie, một đoạn mă nhỏ trên ổ cứng của bạn cho phép bạn quản lư mục đăng kư và thông tin cá nhân trực tuyến của ḿnh. Bằng cách thiết lập tập tin cookie, chúng tôi sẽ ghi nhớ khi bạn vào lại trang lần sau và không cần hỏi lại bạn những câu hỏi mà bạn đă trả lời từ trước, ví dụ thông tin về địa chỉ.

Bạn luôn luôn có quyền từ chối cookie nếu máy tính của bạn cho phép mặc dù nếu làm như vậy bạn có thể không sử dụng được một số tính năng có trên trang web và có thể bị yêu cầu khai báo lại thông tin để sử dụng một số dịch vụ nhất định trên trang web.

Địa chỉ IP
Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi lại địa chỉ IP của bạn, đó chính là địa chỉ Internet của máy tính của bạn và thông tin như loại tŕnh duyệt và hệ điều hành của bạn. Những thông tin này giúp chúng tôi t́m hiểu sự phân bố địa lí các khách truy cập trang web của chúng tôi và công nghệ họ sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi.

Thông tin bảo mật của trẻ em dưới 18 tuổi

Để tham gia vào các diễn đàn, người sử dụng có thể được yêu cầu khai báo tên và địa chỉ email của ḿnh. Thông tin này không được sử dụng cho mục đích thương mại, hay chia sẻ với bên thứ ba và chỉ được sử dụng cho mục đích quản trị trang web. Các bậc cha mẹ và người giám hộ hợp pháp có quyền yêu cầu gỡ bỏ thông tin cá nhân mà con cái họ dưới 18 tuổi đă cung cấp. Để gỡ bỏ thông tin về con cái ḿnh ra khỏi hệ thống của chúng tôi, cha mẹ có thể gửi email cho Văn pḥng Ban chỉ đạo xây dựng “Báo cáo Việt Nam 2035” tại địa chỉ clpt@mpi.gov.vn trong đó ghi đầy đủ tên, tuổi của trẻ, nơi đăng kư và nêu rơ người gửi là cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ.

III. Điều ǵ xảy ra nếu tôi không muốn chia sẻ thông tin của ḿnh?

Việc đăng kư trên trang web của chúng tôi phụ thuộc vào lựa chọn của bạn. Nếu bạn quyết định không đăng kư hay khai báo thông tin cá nhân bạn vẫn có thể sử dụng website.

Nếu bạn đăng kư nhận bản tin, đăng tải blog, đóng góp cho diễn đàn, tư vấn hay cho hội nghị chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán, phân phát hay cho thuê thông tin của bạn cho bất ḱ người nào. Địa chỉ email của bạn sẽ không bao giờ được chia sẻ với bất cứ tổ chức bên ngoài nào v́ mục đích marketing và sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt.

IV. An ninh

Trang Báo cáo Việt Nam 2035 sử dụng nhiều công nghệ nhằm bảo vệ thông tin trên hệ thống của chúng tôi không bị mất, lạm dụng, truy cập hoặc công bố không được phép, sửa đổi hoặc phá hủy.

V. Liên hệ với chúng tôi

Hăy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay e ngại ǵ về Chính sách Bảo mật.

Từ vựng

Cookie: Một cookie là một lượng dữ liệu nhỏ trong đó thường chứa kư hiệu nhận dạng vô danh duy nhất được gửi tới tŕnh duyệt của bạn từ các máy tính của trang web và được lưu trên ổ cứng máy tính của bạn. Mỗi trang web có thể gửi cookie riêng của ḿnh tới tŕnh duyệt của bạn nếu ưu tiên tŕnh duyệt của bạn cho phép, nhưng (để bảo vệ thông tin bảo mật của bạn) tŕnh duyệt của bạn sẽ chỉ cho phép một trang web truy cập các cookie mà nó đă gửi cho bạn chứ không phải các cookie do các trang web khác gửi cho bạn. Khi người sử dụng đóng tŕnh duyệt cookie sẽ không thể truy cập được nữa trong phiên làm việc đó.

Thông tin nhân khẩu học: Các thông tin này có thể bao gồm thông tin về giới tính, tuổi, mă bưu điện, sở thích và các thông tin khác mà bạn đă tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những thông tin này để cung cấp cho bạn những dịch vụ cá nhân hóa và phân tích xu thế nhằm đảm bảo những thông tin mà trang web cung cấp đáp ứng nhu cầu của bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp Tin thời sự cá nhân hóa hay lời nhắc về các sự kiện sắp tới nếu bạn cho chúng tôi biết bạn quan tâm đến những chương tŕnh hay chủ đề nào.

Địa chỉ IP: Khi tŕnh duyệt hay ứng dụng email của bạn yêu cầu một trang web hay email từ một máy tính khác trên Internet nó sẽ tự động cung cấp cho máy tính đó địa chỉ mà thông tin sẽ được gửi đến. Đây chính là “địa chỉ IP” của máy tính của bạn (IP có nghĩa là Internet Protocol, hay giao thức internet). Đối với nhiều người truy cập Internet từ một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) dial-up, địa chỉ IP sẽ thay đổi mỗi lần đăng nhập. Ngân hàng Thế giới thực hiện điều này để t́m hiểu phân bố lưu lượng truy cập theo khu vực địa lư.

Tập tin chỉ báo (Web Beacons): C̣n gọi là "clear gifs," "web bugs" hay "pixel tags," đây là những đồ họa nhỏ có chứa các kư hiệu nhận dạng duy nhất, có chức năng giống như cookie và được sử dụng để cho phép chúng tôi đếm số lượt người đă vào các trang nhất định và giúp chúng tôi đánh giá mức độ hiệu quả các chiến dịch quảng cáo. Khi được sử dụng trong các email có định dang HTML, web beacons có thể cho người gửi biết liệu và khi nào email đă được mở. Không giống cookie được lưu trên ổ cứng máy tính của người sử dụng web beacons được nhúng vô h́nh trên trang web.