Đề tài-Đề án  
<center>Toàn cảnh buổi tọa đàm.</center>

Sáng 10/6/2015, Ban chủ nhiệm đề án về sân golf đã tổ chức buổi Tọa đàm về "Kinh nghiệm xây dựng và kinh doanh sân golf của Nhật Bản”, do PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển chủ trì, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội.

<cnter>Ông Ross Perrett, Tổng Giám đốc Công ty CP Golf An Việt Thomson Perrett trình bày tại tọa đàm.</center>

Sáng 15 tháng 9 năm 2015, tại Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã phối hợp với Tập đoàn An Việt tổ chức buổi Tọa đàm về "Kinh nghiệm quản lý đầu tư, xây dựng và kinh doanh sân golf của Australia”.

<center>Toàn cảnh buổi nghiệm thu. </center>

Sáng 22/8/2015, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài nghiên cứu khoa học "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay” thuộc Chương trình khoa học – Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KX.03/11-15 do TS. Lưu Đức Hải, Trưởng ban Ban Phát triển các ngành dịch vụ, Viện Chiến lược phát triển làm chủ nhiệm.

CN. Đặng Huyền Linh, Phó Trưởng ban Ban Các vấn đề quốc tế, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo trước Hội đồng.

Chiều 12/5/2015, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ (đợt 2 năm 2014) "Mô hình hóa quan hệ giữa tỷ giá và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2000-2013, đề xuất chính sách tỷ giá cho giai đoạn 2014-2020”, do CN. Đặng Huyền Linh, Phó Trưởng ban Ban Các vấn đề quốc tế làm Chủ nhiệm Đề tài.

ThS. Lê Anh Đức, Phó Trưởng ban Ban Phát triển Vùng, chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt bá cáo trước Hội đồng nghiệm thi cấp Bộ.

Sáng 17/4/2015, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học cấp Bộ (đợt 2 năm 2014) về "Nghiên cứu nhóm chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, do ThS. Lê Anh Đức, Phó Trưởng ban Ban Phát triển Vùng làm chủ nhiệm tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

<center>ThS. Lê Anh Đức trình bày tóm tắt đề tại trước Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.<center>

Trong hai ngày 10 và 11/2/2015, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ đợt 1 năm 2014 tại 65 Văn Miếu, Hà Nội. Hai đề tài được nghiệm thu cấp cơ sở lần này là "Nghiên cứu nhóm chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” do ThS. Lê Anh Đức làm chủ nhiệm đề tài và "Mô hình hóa quan hệ giữa tỉ giá và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2000-2013, đề xuất chính sách tỉ giá cho giai đoạn 2014-2020” do Cử nhân Đặng Huyền Linh làm chủ nhiệm đề tài.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam”, mã số: KX.01.14/11-15, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước "Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15 do Viện Chiến lược phát triển chủ trì thực hiện, sáng 10/02/2015, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Ban Chủ nhiệm đề tài và Cơ quan chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Cơ sở lý luận và thực tiễn thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam ”. Hội thảo do PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển chủ trì.

Báo cáo tóm tắt đề tài.

Sáng 19/12/2014, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài nghiên cứu khoa học "Vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KHCN-TN3/11-15 do PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm chủ nhiệm.

TS. Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp”, mã số: KX.01.13/11-15, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước "Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15 do Viện Chiến lược phát triển chủ trì thực hiện, sáng 18/9/2014, Ban Chủ nhiệm đề tài và Cơ quan chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Lý luận và thực tiễn về thể chế kinh tế vùng và cơ chế liên kết vùng ” tại 65 Văn Miếu, Hà Nội. Hội thảo do TS. Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển và TS. Hoàng Ngọc Phong, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển đồng chủ trì. Đây là hội thảo đầu tiên thuộc khuôn khổ của đề tài.

Các tin đã đưa  

 
Bài đọc nhiều nhất  
Tư vấn  
Liên kết website  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn