Đào tạo  
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện đề tài "Các nhân tố chủ yếu tác động tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc” của NCS Đào Trường Thành
Cập nhật: Thứ tư, 11/9/2019 | 10:38:54 Sáng
<center>NCS Đào Trường Thành trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.</center>
NCS Đào Trường Thành trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.

Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2019, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Đào Trường Thành với đề tài: "Các nhân tố chủ yếu tác động tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện do PGS.TS. Bùi Tất Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ tịch Hội đồng cùng 06 nhà khoa học gồm: GS.TS. Ngô Thắng Lợi - Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Phản biện 2; PGS.TS. Ngô Quang Minh - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phản biện 3; PGS.TS. Bùi Văn Huyền - Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên; TS. Nguyễn Thị Luyến - Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Ủy viên; TS. Nguyễn Hữu Khánh - Viện Chiến lược phát triển, Ủy viên thư ký.

Tham dự buổi bảo vệ có TS. Đinh Lâm Tấn - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, đại diện cơ quan đào tạo; GS.TS Đặng Văn Soa - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô, đại diện cơ quan công tác; PGS.TS. Lê Xuân Bá và PGS.TS. Vũ Thanh Sơn, người hướng dẫn khoa học và đông đảo người thân, đồng nghiệp, bạn bè của NCS Đào Trường Thành.

Luận án tiến sĩ của NCS Đào Trường Thành, ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận án dài 148 trang, gồm 04 chương chính, cụ thể: Chương I: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài;Chương II: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa;Chương III: Thực trạng tác động của các nhân tố tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc;Chương IV: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc..

Về mặt học thuật, lý luận, luận án đã nêu được một số công trình lý thuyết và thực tiễn đặc trưng nghiên cứu về sự phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của loại hình doanh nghiệp này và các giải pháp nâng cao năng lực của chúng. Luận án cũng đã trình bảy rõ một số khái niệm liên quan đến đề tài luận án phải xử lý như DNNVV, cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; các mô hình lý thuyết về cạnh tranh của doanh nghiệp và định vị 14 nội dung các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của DNNVV. Luận án đánh giá, phân tích khá chi tiết về thực trạng tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của DNNVV trên địa bàn của tỉnh Vình Phúc. Đây là địa bàn có vị trí, địa lý khá thuận lợi cho sự phát triển của các DNNVV: nằm sát Thủ đô Hà Nội, giao thông thuận lợi,… nhưng hệ thống các DNNVV chưa phải đã thực sự phát huy được hết các yếu tố thuận lợi nêu trên. Luận án đã tập hợp được nhiều thông tin, phân tích khá đầy đủ các mặt dựa theo các tiêu chí đã trình bày ở chương lý luận. Cuối cùng, luận án đã đề xuất các quan điểm, định hướng và xác định hệ thống các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Về mặt thực tiễn, luận án tiếp cận nghiên cứu theo hướng tìm ra nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của DNNVV, luận án đã xây dựng được những số tiêu chí cơ bản làm cơ sở khảo sát thực trạng, đánh giá cơ bản được năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tác giả đã khảo sát, đánh giá thực trạng các nhân tố tác động năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc được tiến hành gần 530 mẫu và phỏng vấn 15 chuyên gia, sử dụng phân tích 10 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến NLCT (bao gồm: Năng lực quản lý doanh nghiệp; Năng lực tạo lập các mối quan hệ; Nguồn nhân lực; Năng lực tài chính; Năng lực Marketing; Hoạt động Logistics; Chính sách Nhà nước; Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội - vùng miền; Tiến bộ khoa học công nghệ; Hội nhập quốc tế) cho thấy năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt được mức trung bình. Các doanh nghiệp đang đối mặt với rất nhiều khó khăn như: khó tiếp cận nguồn vốn, trình độ công nghệ chưa được cập nhật, năng lực quản trị doanh nghiệp ở mức trung bình, khả năng liên kết, hợp tác giữa các DNNVV với nhau còn hạn chế, sức ép của các Hiệp định thương mại quốc tế với năng lực cạnh tranh của DNNVV tỉnh Vĩnh Phúc rất cao. Từ thực trạng, bối cảnh trong nước và quốc tế , luận án đã đề xuất 6 nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay, bao gồm: (1) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ thống quản lý tốt để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Phát triển hệ thống tài chính, tạo điều kiện nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đầu tư và phát triển; (3) Tăng cường năng lực khoa học - công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh; (4) Xây dựng chiến lược sản phẩm, liên danh, liên kết hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế; (5) Xây dựng thương hiệu và chiến lược marketing cho doanh nghiệp; (6) Đầu tư phát triển dịch vụ logistics. Trong mỗi giải pháp, luận án xác định rõ mục tiêu, nội dung và cách thức thực hiện trong điều kiện hiện tại của địa phương. Các giải pháp có sự ràng buộc nhất định và có ảnh hưởng lớn đến nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, vì vậy phải thực hiện đồng bộ, linh hoạt trong thực tiễn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện đánh giá cao nội dung luận án của NCS Đào Trường Thành.. Luận án là công trình nghiên cứu độc lập, công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt và có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Luận án đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ kinh tế. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện đã thống nhất đề nghị Viện Chiến lược phát triển công nhận kết quả bảo vệ luận án và cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển cho NCS Đào Trường Thành./.
 

NCS Đào Trường Thành nhận sự chúc mừng của đại diện lãnh đạo cơ quan đào tào, đại diện cơ quan công tác, hai thầy hướng dẫn khoa học và Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.
Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn