Đào tạo  
Những đóng góp mới trong luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Văn Thành
Cập nhật: Thứ sáu, 6/9/2019 | 5:21:19 Chiều

Đề tài luận án: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp Phòng thuộc Sở tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                                               Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Trần Văn Thành 

Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Thị Vân Hoa

Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

Về lý luận: Luận án xây dựng khung phân tích năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp Phòng thuộc Sở trong đó làm rõ các nội dung gồm:

Thứ nhất, xây dựng khung năng lực để xác định năng lực và các cấp độ năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp phòng thuộc Sở trên 3 khía cạnh kiến thức, kỹ năng và tố chất lãnh đạo. Trong đó: (i) kiến thức lãnh đạo là toàn bộ các kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết tự nhiên xã hội… mà cán bộ quản lý dùng để lãnh đạo, quản lý phòng mình được phân công; (ii) Kỹ năng lãnh đạo là sự thành thạo trong việc vận dụng thực tế các kiến thức, hiểu biết về lãnh đạo của cán bộ quản lý phòng vào việc lãnh đạo, quản lý phòng; (iii) Tố chất lãnh đạo biểu hiện qua cách ứng xử trong hoạt động lãnh đạo của cán bộ quản lý.

Thứ hai, phương pháp đánh giá năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp Phòng thuộc Sở dựa trên khung năng lực và đánh giá bằng phương pháp 3600.

Thứ ba, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp Phòng thuộc Sở, gồm 3 nhóm yếu tố là các yếu tố thuộc về bản thân cán bộ quản lý phòng, yếu tố thuộc về tổ chức và yếu tố thuộc môi trường vĩ mô.

Về thực tiễn: Dựa trên khung năng lực đã được xây dựng, luận án phân tích làm rõ thực trạng năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và rút ra được các kết luận như sau:

Thứ nhất, xác định được các thiếu hụt, bất cập trong năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp Phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm các thiếu hụt về kiến thức, về kỹ năng và về tố chất

Thứ hai, luận án chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới những bất cập trong năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm các nguyên nhân từ bản thân cán bộ quản lý cấp phòng, nguyên nhân thuộc về tổ chức và các nguyên nhân từ môi trường vĩ mô.

Thứ ba, luận án đề xuất được một số nhóm giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp Phòng thuộc Sở tại vùng KTTĐ Bắc Bộ, gồm: Cải tiến và tăng cường công tác tổ chức và quản lý nhân sự; Đổi mới phương pháp đánh giá năng lực; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Cải thiện chính sách tiền lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ; Tạo động lực cho cán bộ quản lý cấp phòng thuộc Sở.

Người hướng dẫn
 
 
 
 
PGS.TS Trần Thị Vân Hoa
Nghiên cứu sinh
 
 
 
 
Trần Văn Thành

Giới thiệu luận án:

Tóm tắt luận án

Toàn văn luận án

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn