Đào tạo  
Những đóng góp mới luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Hà
Cập nhật: Thứ sáu, 16/8/2019 | 2:33:01 Chiều
Đề tài luận án: Nâng cao mức sống dân cư ở tỉnh Sơn La theo hướng bền vững.
Chuyên ngành: Địa lý học
Mã số: 9.31.05.01
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh,
                             PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ
Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án đã chỉ rõ bản chất khoa học của vấn đề lý luận về nâng cao mức sống dân cư theo hướng bền vững có tính khả thi và phù hợp với điều kiện đánh giá mức sống dân cư theo hướng bền vững đối với cấp tỉnh ở Việt Nam; Xác định 6 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến mức sống dân cư theo hướng bền vững (Định hướng và chính sách phát triển; Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên; Tình hình phát triển kinh tế và sinh kế; Dân cư và chất lượng lao động; Ảnh hưởng của toàn cầu hóa, thị trường và giá cả; Kết cấu hạ tầng kỹ thuật); Chỉ rõ 5 điều kiện đảm bảo mức sống dân cư bền vững (Thu nhập bình quân đầu người cao; Chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư, chênh lệch giữa các tiểu vùng, chênh lệch giữa đô thị và nông thôn, chênh lệch giữa các năm hay giai đoạn thấp và giảm dần); Đề xuất hệ thống 2 nhóm chỉ tiêu đánh giá mức sống dân cư theo hướng bền vững (nhóm chỉ tiêu chủ yếu gồm 6 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu bổ trợ gồm 4 chỉ tiêu).

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Luận án đã khẳng định những lợi thế, khó khăn ảnh hưởng tới mức sống và nâng cao mức sống dân cư theo hướng bền vững ở tỉnh Sơn La; Xác định những mặt được, chưa được, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quá trình nâng cao mức sống dân cư của tỉnh Sơn La (nguyên nhân chủ yếu là yếu kém trong quản lý của chính quyền địa phương, sinh kế của người dân, đặc biệt của người dân ở những nơi vùng sâu vùng xa còn chưa được định hình rõ, ý thức vươn lên của người dân còn hạn chế, người dân chưa tìm được phương hướng phát triển sản xuất hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm); Xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng và đề xuất 3 nhóm giải pháp nâng cao mức sống dân cư theo hướng bền vững cho tỉnh Sơn La đến năm 2025 (gia tăng thu nhập dân cư một cách tương đối ổn định; giảm thiểu chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp, cộng đồng dân cư và giữa các vùng lãnh thổ; phát huy cao độ vai trò của chính quyền các cấp).

Các kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp một số cơ sở khoa học quan trọng cho việc hoạch định chủ trương, chính sách và xác định giải pháp nâng cao MSDC theo hướng BV cho tỉnh Sơn La đến năm 2025.

Người hướng dẫn 1
Người hướng dẫn 2
Nghiên cứu sinh
 
 
  
 
PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh
 
 
 
 
PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ
 
 
  
 
Trần Thị Thanh Hà

Giới thiệu luận án:

Tóm tắt luận án

Toàn văn luận án

 

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn