Đào tạo  
Những đóng góp mới luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đào Trường Thành
Cập nhật: Thứ ba, 23/7/2019 | 10:52:07 Sáng

Đề tài luận án: Các nhân tố chủ yếu tác động tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: ĐÀO TRƯỜNG THÀNH

Người hướng dẫn: PGS.TS. LÊ XUÂN BÁ và PGS.TS. VŨ THANH SƠN

Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

- Thứ nhất, luận án cung cấp những nội dung cơ bản, tổng quát nhất về các nhân tố tác động đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện hội nhập quốc tế. Luận án xác định, năng lực cạnh tranh là nguồn nội lực và những thế mạnh mà doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể duy trì, cải thiện, nâng cao thứ hạng của doanh nghiệp trong mỗi ngành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên thị trường và trên địa bàn tỉnh.

- Thứ hai, luận án đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNNVV tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở các tiêu chí được xây dựng một cách toàn diện, cụ thể; chỉ ra các nhân tố chủ quan và khách quan có tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên tỉnh Vĩnh Phúc. Phân tích chỉ ra rằng, các doanh nghiệp đang đối mặt với rất nhiều khó khăn như: khó tiếp cận nguồn vốn, trình độ công nghệ chưa được cập nhật, năng lực quản trị doanh nghiệp ở mức trung bình; Khả năng liên kết, hợp tác giữa các DNNVV với nhau còn hạn chế, sức ép của các Hiệp định thương mại quốc tế với năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp NVV tỉnh Vĩnh Phúc rất cao.

- Cuối cùng, luận án đề xuất các quan điểm, định hướng và xác định hệ thống các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập quốc tế.

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

- Thứ nhất, luận án tiếp cận nghiên cứu theo hướng tìm ra nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, luận án đã xây dựng được những số tiêu chí cơ bản làm cơ sở khảo sát thực trạng, đánh giá cơ bản được năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

-Thứ hai, khảo sát, đánh giá thực trạng các nhân tố tác động năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc được tiến hành gần 530 mẫu và phỏng vấn 15 chuyên gia, sử dụng phân tích 10 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến NLCT (bao gồm: Năng lực quản lý doanh nghiệp; Năng lực tạo lập các mối quan hệ; Nguồn nhân lực; Năng lực tài chính; Năng lực Marketing; Hoạt động Logistics; Chính sách Nhà nước; Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội - vùng miền; Tiến bộ khoa học công nghệ; Hội nhập quốc tế) cho thấy NLCT của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt được mức trung bình. Các doanh nghiệp đang đối mặt với rất nhiều khó khăn như: khó tiếp cận nguồn vốn, trình độ công nghệ chưa được cập nhật, năng lực quản trị doanh nghiệp ở mức trung bình, khả năng liên kết, hợp tác giữa các DNNVV với nhau còn hạn chế, sức ép của các Hiệp định thương mại quốc tế với năng lực cạnh tranh của DNNVV tỉnh Vĩnh Phúc rất cao.

- Thứ ba, luận án đề xuất 6 nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay, bao gồm: Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và hệ thống quản lý, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp; Xây dựng chiến lược sản phẩm, liên danh, liên kết hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh; Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và Đầu tư phát triển dịch vụ logistics. Trong mỗi giải pháp, luận án xác định rõ mục tiêu, nội dung và cách thức thực hiện trong điều kiện hiện tại của địa phương. Các giải pháp có sự ràng buộc nhất định và có ảnh hưởng lớn đến nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, vì vậy phải thực hiện đồng bộ, linh hoạt trong thực tiễn.

- Hiện nay, NCS mới chỉ tập trung phân tích 10 nhân tố tác động, trong những nghiên cứu tiếp theo sau khi bảo vệ luận án, NCS sẽ phân tích thêm 4 nhân tố tác động được nêu ra trong chương 1 của luận án; đồng thời nghiên cứu về thị phần của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÀO TRƯỜNG THÀNH

Giới thiệu luận án:

Tóm tắt luận án

 
 
 
Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn