Đào tạo  
Những đóng góp mới luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Xuân Thọ
Cập nhật: Thứ ba, 12/3/2019 | 10:55:06 Sáng
Đề tài luận án:  "Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                                         Mã số: 9310105

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Thọ

Họ và tên người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Bùi Tất Thắng

                                             2. TS. Nguyễn Trọng Thừa

Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Những đóng góp mới của luận án về mặt học thuật, lý luận:

Thứ nhất, luận án đã trình bày được tổng quan các lý thuyết về năng lực cạnh tranh sản phẩm và bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích mô hình chuỗi giá trị toàn cầu của UNIDO, mô hình "Kim cương” năng lực cạnh tranh của Michael Porter để đưa ra 6 tiêu chí nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may, bao gồm: Thị phần sản phẩm dệt may, Chất lượng nguồn nhân lực dệt may, Công nghệ thiết bị dệt may,Thương hiệu sản phẩm dệt may, Chi phí lao động dệt may, Thời gian sản xuất sản phẩm dệt may. Các tiêu chí trên đều chịu tác động của yếu tố chính sách nhà nước.
 
Thứ hai, quá trình phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của sản phẩm Dệt may Việt Nam đã chỉ ra những thành công, hạn chế cũng như các nguyên nhân cần phải khắc phục đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm. Những tác động bởi cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA,…đã mở ra hướng nâng cao nâng lực cạnh tranh cho sản phẩm dệt may Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ ba, luận án đã trình bày một cách hệ thống và khoa học các giải pháp tầm nhìn năm 2030 đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm dệt may Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đơn cử, giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại 4.0 trong việc hỗ trợ, tạo ra sự phát triển nhanh và bền vững của sản phẩm dệt may Việt Nam.

Thứ tư, Đảng và Chính phủ cần xây dựng cơ chế tạo động lực phù hợp, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy hành lang pháp lý để các doanh nghiệp dệt may hội nhập kinh tế quốc tế thuận lợi nhất, góp phần đưa sản phẩm Dệt May Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị dệt may thế giới.
 
NGƯỜI HƯỚNG DẪNKHOA HỌC
 
 
PGS.TS. Bùi Tất Thắng        TS. Nguyễn Trọng Thừa
NGHIÊN CỨU SINH
 
 
Nguyễn Xuân Thọ

 

Tóm tắt luận án

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.
Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn