Đào tạo  
Những đóng góp mới của luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đào Thanh Hương
Cập nhật: Thứ sáu, 7/12/2018 | 3:06:21 Chiều
Đề tài luận án: "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030”
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển.                              Mã số: 9310105
Nghiên cứu sinh: Đào Thanh Hương
Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Xuân Bá
Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển

Những đóng góp mới của luận án về mặt học thuật, lý luận:

- Thứ nhất, hệ thống hóa và làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về hiệu quả xuất khẩu hàng hóa, tập trung làm rõ khái niệm hiệu quả xuất khẩu hàng hóa, lần đầu tiên đưa ra bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả xuất khẩu hàng hóa ở tầm quốc gia, trong đó bổ sung thêm chỉ tiêu hiệu quả về xã hội và môi trường bên cạnh chỉ tiêu hiệu quả về kinh tế, có tác dụng hỗ trợ đắc lực cho công tác hoạch định chính sách thương mại quốc tế của quốc gia trong tương lai.

- Thứ hai, nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong khu vực có điều kiện kinh tế tương đồng và vị trí địa lý gần Việt Nam trong việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hoá để rút ra bài học thành công có thể vận dụng và bài học chưa thành công nên tránh.

- Thứ ba, đánh giá và phân tích thực trạng hiệu quả xuất khẩu hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2006-2017 theo các tiêu chí được xác định tại phần lý luận, rút ra các kết quả tích cực đạt được, các hạn chế và nguyên nhân (khách quan, chủ quan) làm cho hiệu quả xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam chưa cao, từ đó có các giải pháp điều chỉnh phù hợp và khả thi.

- Thứ tư, đề xuất quan điểm và định hướng đối với xuất khẩu hàng hóa Việt Nam giai đoạn tới phù hợp với bối cảnh trong nước và trên thế giới có nhiều thay đổi lớn như cuộc cách mạng 4.0, sự xoay trục của nền kinh tế thế giới, biến đổi khí hậu gia tăng…

- Thứ năm, trên cơ sở khoa học và thực tiễn, luận án đề xuất 7 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa Việt Nam đến năm 2030, tập trung vào cơ chế, chính sách; bộ máy, nhân lực liên quan đến xuất khẩu; năng lực sản xuất trong nước; cơ sở hạ tầng phục vụ xuất khẩu; vai trò của khu vực kinh tế trong nước; và phát huy lợi thế của quá trình mở cửa, hội nhập thúc đẩy xuất khẩu. Luận án có giá trị thực tiễn cao đối với nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn tới năm 2030. Đồng thời, luận án cũng mở ra hướng nghiên cứu mới về các vấn đề liên quan tới hiệu quả xuất khẩu hàng hóa một cách cụ thể hơn, như hiệu quả xuất khẩu ở từng nhóm hàng/mặt hàng; hiệu quả xuất khẩu hàng hóa ở quy mô cấp tỉnh; khả năng điều chỉnh các chỉ tiêu nghiên cứu cho phù hợp với tính chất mặt hàng.

                  Người hướng dẫn                                                                Nghiên cứu sinh

               PGS. TS. Lê Xuân Bá                                                           Đào Thanh Hương

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn