Đào tạo  
Những đóng góp mới và luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Thúy Nga
Cập nhật: Thứ sáu, 9/11/2018 | 9:51:13 Sáng
Đề tài luận án: Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                    Mã số: 9310105
Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thúy Nga
Họ và tên người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Bùi Tất Thắng
                                              2. TS. Dương Đình Giám
Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

I. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về phát triển đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên phạm vi cấp thành phố, đặc biệt là khái niệm, nội dung và các tiêu chí đánh giá phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội với 3 tiêu chí cơ bản là về sự gia tăng về quy mô ngành công nghiệp hỗ trợ, chất lượng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và hiệu quả phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố.

II. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Bằng phương pháp nghiên cứu phù hợp, những kết quả đạt được của Luận án đã có đóng góp về nhiều mặt, cả lĩnh vực học thuật, lý luận và thực tiễn như sau:

+ Cung cấp bức tranh tổng quát về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những năm qua.

+ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ bao gồm: cơ chế chính sách, liên kết kinh tế toàn cầu, thị trường, nguồn nhân lực, sơ sở hạ tầng,…. Đồng thời phương pháp phân tích nhân tố khám phá được dùng để xác định ảnh hưởng của từng nhân tố nhằm làm căn cứ cho các tranh luận và nhận định từ nghiên cứu thực tiễn để có căn cứ đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh mới.

+ Đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

III. Kết luận

Có nhiều nghiên cứu về phát triển công nghiệp hỗ trợ nhưng các nghiên cứu trước chủ yếu tập trung vào nghiên cứu phát triển công nghiệp hỗ trợ cho từng ngành cụ thể. Do vậy, những giá trị khoa học của luận án có thể được ứng dụng rộng rãi trong thực tế với tư cách là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, cho các cơ quan quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các địa phương khác trong cả nước.

Luận án tập trung nghiên cứu phát triển công nghiệp hỗ trợ ở phạm vi thành phố, các hướng nghiên cứu có thể phát triển thêm bao gồm nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ, phát triển các khu công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp hỗ trợ ở phạm vi khu vực, vùng kinh tế hay cả nước,… hoặc phát triển công nghiệp hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao.

                  NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
 
 
PGS.TS. Bùi Tất Thắng         TS. Dương Đình Giám
NGHIÊN CỨU SINH
 
Đỗ Thúy Nga

 

Tóm tắt luận án

 

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn