Đào tạo  
Những đóng góp mới và luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hồng Hải
Cập nhật: Thứ tư, 11/7/2018 | 3:17:05 Chiều

Đề tài luận án: Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc

Chuyên ngành: Địa lý học                                                                       Mã số: 931 05 01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Hải

Người hướng dẫn 1: PGS.TS Trần Thị Minh Hòa

Người hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ

Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Những đóng góp mới

Luận án đã đạt được mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Đây là công trình công phu, có ý nghĩa mới mẻ về mặt lý luận và thực tiễn phát triển du lịch trong liên kết vùng ở Việt Nam nói chung và phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng ĐBSH nói riêng.

a. Về mặt lý luận

Đúc kết và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về phát triển du lịch, phát triển du lịch trong liên kết vùng; các tiêu chí đánh giá phát triển du lịch, các nội dung và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phát triển du lịch trong liên kết vùng; từ đó vận dụng vào thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, kết quả đánh giá mức độ liên kết du lịch cấp vùng, từ các góc độ quản lý nhà nước và kinh doanh du lịch là khá mới mẻ,thích hợp với phân tích ngành Du lịch.

b. Về mặt thực tiễn

Luận án làm rõ được những thế mạnh và hạn chế của những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng ĐBSH. Phân tích được những thành tựu và thách thức trong phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2005 - 2015 bằng các tiêu chí đã lựa chọn và phương pháp điều tra xã hội học. Đánh giá được nội dung phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng ĐBSH giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch cùng các bên liên quan. Chỉ ra hiệu quả của thực trạng trên dựa trên một số các chỉ tiêu cơ bản. Nêu lên định hướng và các nhóm giải pháp phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng ĐBSH đến năm 2030.Các kiến nghị đưa ra nhằm định hướng phát triển du lịch thành phố Hải Phòng phối hợp với yêu cầu và tầm nhìn của liên kết vùng có ý nghĩa thực tiễn.

Luận án đã cung cấp cơ sở khoa học cho các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSH; đặc biệt là thành phố Hải Phòng, Thủ đô Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Ninh Bình trong việc phối hợp, liên kết để cùng phát triển du lịch nhanh, mạnh, bền vững.

Người hướng dẫn 1
 
 
PGS.TS Trần Thị Minh Hòa
Người hướng dẫn 2
 
 
PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ
Nghiên cứu sinh
 
 
Nguyễn Thị Hồng Hải
 
Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn