Đào tạo  
Những đóng góp mới và luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thu Giang
Cập nhật: Thứ sáu, 23/2/2018 | 10:49:13 Sáng

Đề tài luận án: Tái cơ cấu công nghiệp Hà Nội theo hướng phát triển bền vững

Chuyên ngành:       Kinh tế phát triển                              Mã số: 62 31 01 05
Nghiên cứu sinh:    Đặng Thị Thu Giang    
Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Trọng Thịnh
                            TS. Nguyễn Minh Phong
Cơ sở đào tạo:      Viện Chiến lược phát triển

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Thứ nhất, luận án tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, qua đó, đánh giả những thành công, và chỉ rõ khoảng trống nghiên cứu cần tiếp tục làm rõ hoặc phân tích sâu hơn trong luận án như: Khái niệm và nội dung cơ bản của tái cơ cấu công nghiệp. Định hướng đối tượng, tiêu chí cụ thể để đánh giá kết quả quá trình tái cơ cấu công nghiệp; Các quan điểm, hệ thống các giải pháp để thực hiện tái cơ cấu công nghiệp Hà Nội cho phù hợp theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thứ hai, luận án đánh giá toàn diện thực tế kết quả của quá trình tái cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển bền vững của Hà Nội nói chung, và các KCN Hà Nội nói riêng; chỉ rõ 3 thành công và 6 hạn chế, 4 nguyên nhân từ đó gợi mở chính sách chung.

Thứ ba, luận án phân tích bối cảnh chung, đặc thù và xác định rõ 3 quan điểm và những định hướng yêu cầu đặc thù mục tiêu; đồng thời, đề xuất 4 nhóm giải pháp chính mang tính đồng bộ, cụ thể và khả thi, nhằm thực hiện tốt tái cơ cấu công nghiệp Hà Nội theo hướng phát triển bền vững, nhất là đối với các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, sạch và phát triển chuỗi cung ứng, theo "Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2030”, góp phần thực hiện thành công chiến lược tăng trưởng Xanh và phát triển bền vững Thủ đô và cả nước.

Đặc biệt, cần có nhiều hơn những đột phá chính sách cho phát triển công nghiệp hỗ trợ trong các KCN trên địa bàn làm tăng tính liên kết, bổ sung nhau, tạo chuỗi cung ứng giá trị giữa các doanh nghiệp với nhau trong phạm vi KCN, cũng như thúc đẩy sự gắn kết, hỗ trợ nhau giữa Hà Nội với các vùng lân cận; khuyến khích chuyển giao công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến và thị trường tiêu thụ sản phẩm; phát huy tiềm năng con người và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp; khai thác triệt để lợi thế cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy công nghiệp Hà Nội tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Luận án gồm 4 chương và 149 trang tiêu chuẩn; đã đạt được những kết quả chủ yếu và có các kết luận mới sau:

Luận án đã hệ thống hóa và luận giải sâu một số vấn đề lý thuyết về tái cơ cấu, tái cơ cấu công nghiệp; cập nhật và làm rõ hơn nội hàm tái cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển bền vững; phân tích và làm rõ các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến tái cơ cấu công nghiệp. Phân tích kinh nghiệm trong nước và quốc tế về tái cơ cấu công nghiệp và rút ra bài học chung để vận dụng vào điều kiện cụ thể của Hà Nội.

Luận án đặc biệt nhấn mạnh rằng, tái cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển bền vững là một quá trình lâu dài, phức tạp và luôn tác động 2 mặt đến các động thái phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và địa phương. Quy mô, tính chất các tác động này tùy thuộc vào sự thống nhất về quan điểm, nhận thức, sự đồng bộ và nhất quán về chiến lược, thể chế, chính sách, công tác tổ chức quản lý nhà nước. Việc cầu thị, học hỏi rút kinh nghiệm từ bản thân thực tế địa phương và các nơi khác cho phép có thể hạn chế, giảm thiểu được những tác động tiêu cực, bất lợi, xử lý hài hoà mối quan hệ giữa lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích quốc gia, địa phương, tạo cộng hưởng các lực đẩy cho sự phát triển KT - XH của đất nước theo những mục tiêu và định hướng của mình.

    NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1

  NGƯỜI HƯỚNG DẪN 2

  NGHIÊN CỨU SINH

 
PGS.TS đinh TRỌNG THỊNH
 
TS. NGUYỄN MINH PHONG
 
ĐẶNG THỊ THU GIANG

Tóm tắt luận án

Toàn văn luận án

 

 

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn