Đào tạo  
Những đóng góp mới và luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Quang Thắng
Cập nhật: Thứ hai, 12/2/2018 | 3:49:17 Chiều

Đề tài luận án: Phát triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                                           Mã số: 62 31 01 05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Quang Thắng

Họ và tên người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Quang Thọ

Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển

I. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về phát triển nhân lực ngành công nghiệp ở phạm vi cấp tỉnh: Các khái niệm, đặc điểm, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá phát triển nhân lực ngành công nghiệp ở phạm vi cấp tỉnh.

II. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Bằng phương pháp nghiên cứu phù hợp, những kết quả đạt được của Luận án đã có đóng góp về nhiều mặt, cả lĩnh vực học thuật, lý luận và thực tiễn như sau:

- Cung cấp bức tranh tổng quát về phát triển nhân lực ngành công nghiệp.

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; các nhân tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến phát triển nhân lực ngành công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở thu thập thông tin, nguồn số liệu và quan sát, khảo sát bằng bảng hỏi về phát triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ rõ những bất cập, nguyên nhân và các vấn đề đặt ra với yêu cầu phát triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh phát triển mới.

- Đề xuất quan điểm, giải pháp và những cơ chế, chính sách, các điều kiện phát triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Những giá trị khoa học của luận án có thể được ứng dụng rộng rãi trong thực tế với tư các là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, bạn đọc và tài liệu tham vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước về phát triển nhân lực và phát triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cũng như các địa phương khác trong cả nước.
 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS.TS. Vũ Quang Thọ

NGHIÊN CỨU SINH

Đoàn Quang Thắng

Tóm tắt luận án

Toàn văn luận án


 

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn