Đào tạo  
Những đóng góp mới và luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Thị Thu Hương
Cập nhật: Thứ tư, 3/1/2018 | 4:05:12 Chiều

Đề tài luận án: Phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                              Mã số: 62 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Thu Hương

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thiết Sơn

Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

- Hệ thống hóa, cụ thể hóa và hoàn thiện các nội dung, tiêu chí đánh giá phát triển phát triển nguồn nhân lực - ĐNGV, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển ĐNGV các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập trong bối cảnh hiện nay.

- Đóng góp, bổ sung thêm về nhận thức, quan niệm và cách tiếp cận mới về phát triển ĐNGV các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập trong bối cảnh hiện nay.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

- Đánh giá rõ thực trạng ĐNGV, phát triển ĐNGV các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, đưa ra những kết luận về thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển ĐNGV ở các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập trong thời gian vừa qua.

- Đề xuất 08 nhóm giải pháp phát triển ĐNGV các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo tính cấp thiết, khả thi, có tác dụng, hiệu quả từ thực tiễn. Đồng thời phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, nhằm tích cực góp phần nâng cao chất lượng ĐNGV, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong bối cảnh hiện nay.

Với những kết quả nghiên cứu, cùng với những ý nghĩa mang lại từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của đề tài luận án, có thể khẳng định việc xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn về phát triển ĐNGV và đề xuất giải pháp phát triển ĐNGV các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập là cần thiết, khả thi, đảm bảo tính khoa học, có tác dụng và hiệu quả từ thực tiễn phát triển ĐNGV ở các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập trong bối cảnh hiện nay. Đây còn là tài liệu tham khảo có giá trị hữu ích cho các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập trong cả nước, góp phần tích cực phát triển ĐNGV trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong bối cảnh hiện nay.

Người hướng dẫn
 
 
GS, TS Nguyễn Thiết Sơn
Nghiên cứu sinh
 
 
Đoàn Thị Thu Hương

Tóm tắt luận án

Toàn văn luận án

 

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn