Đào tạo  
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đề tài "Phát triển du lịch theo tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội” của NCS Nguyễn Thị Ngọc Anh
Cập nhật: Thứ hai, 9/10/2017 | 3:39:07 Chiều
<center>NCS Nguyễn Thị Ngọc Anh trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.</center>
NCS Nguyễn Thị Ngọc Anh trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.

Chiều ngày 03/10/2017, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Địa lý học cho NCS Nguyễn Thị Ngọc Anh với đề tài: " Phát triển du lịch theo tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở do PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ tịch Hội đồng cùng các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Viện Việt Nam học; Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và Môi trường và Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Với mục tiêu của luận án là: làm rõ những vấn đề cơ bản về phát triển du lịch theo tuyến hành lang để vận dụng vào việc nghiên cứu vấn đề này ở Việt Nam trên quan điểm phát triển bền vững. Từ đó đề xuất định hướng và giải pháp phát triển du lịch dọc tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội một cách có căn cứ khoa học để nâng cao hiệu quả phát triển du lịch theo tuyến hành lang kinh tế này. Tác giả đã hoàn thành luận án dài 162 trang với nội dung gồm bốn chương chính: Chương I: Tổng quan các công trình khoa học có liên quan đến phát triển du lịch theo tuyến hành lang kinh tế; Chương II: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch theo tuyến hành lang kinh tế; Chương III: Hiện trạng phát triển du lịch theo tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội giai đoạn 2010 - 2017; Chương IV: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển du lịch theo tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội.

Luận án đã làm rõ quan điểm, nội hàm về phát triển du lịch theo tuyến hành lang, chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển du lịch theo tuyến hành lang. Luận án cũng đã làm rõ mặt được, mặt chưa được và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong việc phát triển du lịch theo tuyến hành lang Lạng Sơn - Hà Nội. Từ đó, tác giả đã đưa ra 07 giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển du lịch theo tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội, gồm: (1) Đầu tư cho phát triển du lịch; (2) Hợp tác, liên kết phát triển du lịch; (3) Hình thành Hiệp hội du lịch trên phạm vi 4 địa phương; (4) Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch; (5) Phát triển nhân lực du lịch có chất lượng cao; (6) Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển du lịch theo tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội; (7) Xây dựng danh mục dự án ưu tiên phát triển du lịch theo hướng hiệu quả và bền vững.

Theo đánh giá của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, đây là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, các phương pháp được sử dụng trong luận án có độ tin cậy với nhiều mô hình, biểu đồ, bản đồ. Luận án đã thể hiện được các yêu cầu của luận án tiến sĩ chuyên ngành Địa lý học. Luận án thể hiện khả năng nghiên cứu độc lập của nghiên cứu sinh, cấu trúc hợp lý, nội dung phù hợp và không trùng lắp với các đề tài nghiên cứu trước đây.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở thống nhất đề nghị Viện Chiến lược phát triển cho NCS Nguyễn Thị Ngọc Anh được bảo vệ ở cấp cao hơn sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng./.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn