Đào tạo  
Những đóng góp mới và luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Duy Đồng
Cập nhật: Thứ tư, 17/5/2017 | 2:56:40 Chiều
ĐỀ TÀI LUẬN ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới.

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 62.31.01.05

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Đồng

Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Văn Hùng

Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược Phát triển
 
Những đóng góp mới của Luận án

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

Luận án đã trình bày và hệthống hoá những vấn đềlý luận và các quan điểm để làm rõ bản chất, nội dung và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng, các yếu tố ảnh hưởng và tác động tới năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thi công xây dựng ở Việt Nam hiện nay.

Để đánh giá về mặt định lượng, luận án trình bày cơ sở lý thuyết và phương pháp luận sử dụng các chỉ tiêu mới như đánh giá hiệu quả kỹ thuật bằng mô hình bao dữ liệu (DEA), thực chất là xác định mức độ tận dụng nguồn lực của lĩnh vực xây dựng; mô hình kinh tế lượng, đánh giá sự tác động qua lại giữa các doanh nghiệp theo quy mô vốn và lao động, từ đó đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành xây dựng.

Để đánh giá về mặt định tính, luận án đã kết hợp lý thuyết mô hình "kim cương" của Michel Porter với 4 nhân tố tác động là nhân tố sản xuất của ngành; điều kiện về cầu; các ngành hỗ trợ và liên quan; năng lực, cơ cấu ngành và mô hình Dunning bổ sung thêm hai nhân tố là vai trò của nhà nước và cơ hội từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu về năng lực của các doanh nghiệp xây dựng của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,… luận án đã rút ra những bài học kinh nghiệm mà các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam có khả năng áp dụng. Từ các nội dung nêu trên, luận án đã tạo lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thi công xây dựng Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:

Điều chỉnh mục tiêu chiến lược và quán triệt những quan điểm cơ bản về điều chỉnh mục tiêu chiến lược, mục tiêu chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp thi công xây dựng Việt Nam; những kiến nghị quản lý vĩ mô của nhà nước nhằm phát huy tổng hợp các nguồn lực quốc gia, ngành và doanh nghiệp hướng vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Đánh giá tổng quát và phân tích thực trạng, những khó khăn, yếu kém, bất cập và những điểm mạnh, điểm yếu của các doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam hiện nay. Phân tích mối tương quan so sánh giữa năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam với các doanh nghiệp xây dựng nước ngoài đang hoạt động ở nước ta.

3. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đềxuất phương hướng và giải pháp nhằm phát huy tính tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực trong hoạt động và điều hành của các doanh nghiệp xây dựng của Việt Nam hiện nay nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành xây dựng nước ta.

Qua đó tác giả đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan và lãnh đạo các doanh nghiệp xây dựng của Việt Nam nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng của Việt Nam ngày càng phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là với các doanh nghiệp xây dựng nước ngoài.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

Giáo viên hướng dẫn
 
PGS.TS Đào Văn Hùng
Nghiên cứu sinh
    
Nguyễn Duy Đồng
 

 

Tóm tắt luận án

Toàn văn luận án

 

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn