Đào tạo  
Những đóng góp mới trong luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hương
Cập nhật: Thứ hai, 27/9/2021 | 2:13:04 Chiều
Đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của chính sách tỷ giá đến xuất khẩu Việt Nam trên thị trường Mỹ
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                            Mã số: 9310105
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Hoan; TS. Phạm Thanh Bình
Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Ngoài EX, GDP, RER, Luận án đã đưa vào mô hình các biến thể hiện cho "chính sách tỷ giá” là VOEUP và STDEV. Nếu như EX, GDP, RER và STDEV đã từng xuất hiện trong một số nghiên cứu thực nghiệm thì việc đưa biến VOEUP vào mô hình được xem là có tính mới mà chưa công trình nghiên cứu nào đề cập đến theo kết quả nghiên cứu tổng quan của NCS. Biến VOEUP là chênh lệch giữa tỷ giá OER trần do NHNN công bố với tỷ giá giao dịch của NHTM để thể hiện sức ép của chính sách tỷ giá trên thị trường.

Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích khi nghiên cứu về tác động của chính sách tỷ giá đến XK nói chung và XK tại thị trường Mỹ nói riêng cũng như được vận dụng để nghiên cứu tác động của chính sách tỷ giá đến nhóm hàng XK hoặc thị trường XK khác.

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Luận án tổng hợp chính sách tỷ giá và XK của Việt Nam tại thị trường Mỹ và phân tích tác động của chính sách tỷ giá đến XK của Việt Nam trên thị trường Mỹ với dữ liệu cập nhật đến tháng 03/2021 nên kết quả nghiên cứu và các đánh giá, đề xuất của Luận án có tính cập nhật và tổng thể, toàn diện cho sự tác động đến hoạt động XK hàng hóa sang thị trường Mỹ (chứ không tập trung vào một số mặt hàng như các nghiên cứu trước đây).

Theo nghiên cứu định tính, XK chịu tác động bởi đặc thù hàng Việt Nam XK trên thị trường Mỹ khiến hiệu quả chính sách tỷ giá lên XK của Việt Nam trên thị trường Mỹ còn hạn chế. Nghiên cứu định lượng đã sử dụng mô hình VAR và VECM để phân tích tác động của chính sách tỷ giá đến hoạt động XK của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn cũng như dài hạn, các biến liên quan đến chính sách tỷ giá trong mô hình gần như không ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Trong suốt 10 thời kỳ, tỷ trọng đóng góp của biến RER là không đáng kể, chỉ khoảng 0,2%. Ngoài ra, mức đóng góp của 2 biến VOEUP, STDEV cũng chỉ ổn định ở mức thấp khoảng trên dưới 1%. Các kết luận của Luận án có ý nghĩa trong việc cung cấp một luận cứ quan trọng cho việc bác bỏ lập luận của Mỹ về vấn đề thao túng tiền tệ của Việt Nam.

Những đề xuất mới về định hướng, chính sách và giải pháp: Việt Nam áp dụng chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết nhưng trong ngắn hạn, biên độ thu hẹp để ổn định tỷ giá và trong dài hạn thì tăng dần mức thả nổi. Việt Nam tiếp tục thực hiện cơ chế tỷ giá trung tâm và không nên phá giá mạnh đồng nội tệ khi quy mô, cơ cấu và chất lượng hàng XK của Việt Nam chưa được cải thiện. NHNN cần tránh thực hiện linh hoạt các biện pháp mang tính trực tiếp và hành chính trong ngắn hạn nhưng sử dụng công cụ gián tiếp trong dài hạn và cần phối hợp hiệu quả giữa chính sách tỷ giá với các chính sách vĩ mô khác, hướng tới XK bền vững.

Giới thiệu luận án:

Toàn văn luận án

 

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn