Đào tạo  
Những đóng góp mới trong luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lương Tất Thắng
Cập nhật: Thứ hai, 9/3/2020 | 5:01:48 Chiều
Đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp ở miền núi tỉnh Thanh Hóa
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9310105
Nghiên cứu sinh: Lương Tất Thắng
Người hướng dẫn: GS.TSKH Lê Du phong; TS Kim Quốc Chính
Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án đã làm rõ hơn nội hàm, đặc điểm của nông nghiệp miền núi trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trong bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu; chỉ rõ bản chất và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển nông nghiệp miền núi (trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Nhà nước, tổ chức sản xuất nông nghiệp, thị trường), xác định các chỉ tiêu sử dụng để phân tích, đánh giá hiệu quả phát triển nông nghiệp ở miền núi. Đồng thời, tác giả còn xác định nội dung, cần phân tích để làm rõ nguyên nhân của tình hình hiệu quả phát triển nông nghiệp ở miền núi.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Luận án cung cấp cơ sở khoa học cho UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa trong việc hoạch định chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và sản xuất hàng hóa lớn gắn với xây dựng nông thôn mới ở miền núi. Đặc biệt luận án đã chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém trong quá trình phát triển nông nghiệp ở miền núi tỉnh Thanh Hóa và nguyên nhân của chúng; làm rõ các căn cứ và đề xuất định hướng đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp với những sản phẩm chủ lực mang đặc tính nổi bật của miền núi có tính tới tiến bộ công nghệ, biến đổi khí hậu. Đồng thời, đã kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp miền núi ở tỉnh Thanh Hóa, đề xuất những việc chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa phải làm để nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp miền núi tỉnh này đến năm 2025 một cách bền vững.

Giới thiệu luận án:

Tóm tắt luận án

Toàn văn luận án

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn