Đào tạo  
NCS Phạm Thị Diệu Linh trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.

Sáng ngày 06/7/2021, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Phạm Thị Diệu Linh với đề tài: "Phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-VCLPT ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Chiến lược phát triển, ngày 17 tháng 6 năm 2021, Viện Chiến lược phát triển ra Thông báo số 592/TB-VCLPT về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021.

NCS Nguyễn Thị Thu Hương trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.

Chiều ngày 03 tháng 6 năm 2021, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Nguyễn Thị Thu Hương với đề tài: "Nghiên cứu tác động của chính sách tỷ giá đến xuất khẩu Việt Nam trên thị trường Mỹ”.

NCS Trần Thị Thu Hà trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.

Sáng ngày 03 tháng 6 năm 2021, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Trần Thị Thu Hà với đề tài: "Tỷ giá hối đoái hiệu quả (REER), vai trò và ứng dụng trong điều hành kinh tế vĩ mô tại Việt Nam”.

Đề tài luận án: Phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu

NCS Phạm Thị Diệu Linh trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.

Sáng ngày 27 tháng 01 năm 2021, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Phạm Thị Diệu Linh với đề tài: "Phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Đề tài luận án: "Đánh giá các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế đô thị Việt Nam (lấy ví dụ là thành phố Hà Nội)”

Các tin đã đưa  

 
Bài đọc nhiều nhất  
Tư vấn  
Liên kết website  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn